Покана за проектни идеи от eIFL
eifl
Уважаеми колеги,
програмата на eIFL „Иновации в обществените библиотеки“ обяви нова покана за проектни идеи на тема „Иновативни библиотеки, подготвящи деца и младежи за бъдещето“ (Innovative libraries preparing children and youth for the future).
Пълна информация е налична на: http://www.eifl.net/call-proposals
Пожелаваме ви успех!
ББИА