100 години от рождението на Здравко Дафинов
ББИА
Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" и Българската библиотечно-информационна асоциация организират тържество, посветено на 100-годишнината от рождението на Здравко Дафинов. Честването ще се състои на 10 декември 2013 г. (вторник) от 13 ч. в Заседателната зала на Националната библиотека.

Юбилеят на Здравко Дафинов е израз на уважението на  неговото семейство, ученици, следовници и колеги, на  библиотечната общност, което те изказват към неговата личност, към делата и заслугите му, към цялостния му житейски и творческия път.
Здравко Дафинов е едно от големите имена в библиотечното дело на България и един от съзидателите на модерното библиотекознание. Той оставя дълбоки следи в съвременното развитие на българските библиотеки и на библиотекарската професия. Здравко Дафинов има забележителен принос както за комплектуването и формирането  на библиотечните фондове, така и за класифицирането на документите и изграждането на систематичните каталози, за справочно-информационната дейност, за строителството на библиотечните сгради, за организацията на пространството и за обзавеждането на библиотеките. Отличава се с детайлното познаване на всички технологични процеси в библиотеката. Малцина са професионалистите като Здравко Дафинов, които по най-добрия начин съчетават качествата на задълбочен учен с впечатляващо успешни и разнообразни направления на богата практическа дейност.    

Уважаеми колеги,
отправяме покана към всички, които желаят заедно да отдадем полагащото се уважение и благодарност  към делото на нашия колегата, който и днес остава част от нашата общност.