Весели празници!
Весели празници!

В навечерието на вълшебните коледни празници, когато всеки отправя най-искрените си пожелания за здраве и благодат към своите близки хора, нека отново да бъдем заедно!

Зад нас стоят години, изживяни в общи усилия за преодоляване на трудности, но и много моменти на споделена радост от завоювани успехи. Създадохме общност, в която можем да потърсим и опора, и вдъхновение. Трудната битност на библиотечната професия в съвременната българска действителност ни направи по-силни и по-близки. Професионалната общност, обединена в библиотечната асоциация стана второ семейство за много от нас.

Затова нека си пожелаем единство и солидарност и занапред!
Нека Коледният дух на доброто да донесе чистота на помислите и делата; здраве и упорство в отстояването на духовните ценности на нашия народ; вдъхновение и увереност в приобщаването ни към свят без граници за знанието и духа!

Скъпи колеги, бъдете здрави, всеотдайни и много щастливи!

УС и ИБ на ББИА ви пожелават светли коледни и новогодишни празници!