Надежда Груева е новият директор на Регионалната библиотека в Стара Загора
ББИА
След проведения конкурс за директор на РБ "Захарий Княжески" – Стара Загора е избрана нашата колега и активен член на ББИА Надежда Груева. Тя е дългогодишен член на Управителния съвет на ББИА, участващ активно във всички международни и национални проекти на асоциацията. На нейните ежедневни усилия дължим чудесния сайт на ББИА, който тя поддържа с прецизност повече от 8 години.
Надя е един от най-дейните участници в издателската дейност на ББИА: новоизбран член на редколегията на списание "ББИА онлайн"; редактор на учебника на ББИА "Библиотечно-информационно, справочно-библиографско и информационно обслужване", София, 2013. Тя е и един от ключовите обучители и автори на учебни материали по Програмата "Глоб@лни библиотеки – България".
Вярваме, че високият професионализъм на Надежда Груева ще даде нов тласък в развитието на Регионалната библиотека в Стара Загора. От името на цялата колегия пожелаваме на Надя успешен и ползотворен път като Директор на РБ "Захарий Княжески"!

ББИА