Секция на директорите на регионалните библиотеки
На 14 май 2013 г. беше проведена работна среща на директорите на регионални библиотеки в страната. На нея бе учредена Секция на директорите на регионалните библиотеки към ББИА.
Секцията ще обсъжда общи за регионалните библиотеки проблеми и ще представлява интересите и специфичните проблеми на тези библиотеки в професионалната организация и в Българската асоциация на работодателите в областта на културата (БАРОК). За председател на секцията бе избран г-н Димитър Минев, директор на Регионална народна библиотека „Иван Вазов”.
 
Актуални задачи на секцията: 
1. Да бъде увеличен стандарта за издръжка на регионалните библиотеки, като се  постигне равнището на стандарта от 2008 г.
2. Да бъде инициирана нова програма на Министерство на културата за финансиране на проекти за технологично обновяване на регионалните библиотеки.
3. Да бъде приет Стандарт за библиотечно-информационно обслужване в изпълнение на чл. 8 ал. 2  на Закона за обществените библиотеки.
4. Да се възстанови ежегодното финансиране на регионалните библиотеки за изпълнение на функциите им по чл. 27 ал. 2 т. 6  във връзка с чл. 61 т. 2 от Закона за обществените библиотеки.
5. Да се осигури финансиране по програмата на Министерство на културата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” за 2013 г. и да се предвиди финансиране за 2014 г.
 
Председател на секцията: Димитър Минев, директор на Регионална народна библиотека „Иван Вазов”
Имейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359 32) 654 905
Секретар на секцията: Теодора Евтимова, директор на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе 
Имейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+ 359 88) 4463264