Становище на ББИА относно Стратегията за развитие на електронното управление
ББИА
Уважаеми колеги,
На портала за обществени комуникации на Министерски съвет е публикувана Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2014 – 2020  г.
ББИА изпрати Становище относно Стратегията и то вече е отразено на портала.
Текстът на Становището можете да изтеглите и от тук