Годишно съвещание на библиотекарите от област Враца

logo_vraca.jpgНа 26 февруари 2014 г. в читалнята на Регионална библиотека „Христо Ботев” се проведе годишното отчетно събрание на библиотекарите от област Враца. На събранието присъстваха 70 библиотекари от обществените библиотеки. Гости на събранието бяха г-н Иван  Даков – зам. областен управител, г-н Красимир Богданов – зам. кмет на община Враца, г-жа Радосвета Крумова – началник отдел „Култура” в община Враца.

Антоанета Георгиева – зам. директор на регионалната библиотека представи отчета за изпълнението на основните цифрови показатели през 2013 г. Цветана Иванова – управител на Областния информационен център запозна участниците с възможностите за допълнително финансиране на читалищните библиотеки и им обеща съдействие при разработването на проекти. Силвия Врачовска – Директор на Регионална библиотека представи новата програма на Министерството на културата „БГ-08 Културно наследство и съвременни изкуства”.

Във втората част на срещата шест библиотечни специалисти показаха с презентации свои добри практики. Споделиха опита си колегите от гр. Бяла Слатина, с. Чирен, общ. Враца, гр. Криводол, гр. Мездра, гр. Мизия и с. Долни Вадин, общ. Оряхово. В състоялата се дискусия бяха обсъдени проблемите, възможностите и перспективите за развитие на библиотеките от Врачанска област.

Антоанета Георгиева
Зам. директор на Регионална библиотека „Христо Ботев” – Враца

vraca_2014.jpg vraca_2014_1.jpg vraca_2014_2.jpgvraca_2014_3.jpg