Поздравителен адрес по случай професионалния празник на библиотечните и информационните работници

Честит празник!Скъпи колеги,

Живеем във време, което поставя много предизвикателства, но предлага и много възможности, както пред библиотеката като институция, така и пред всички колеги.
 
За съжаление онези, които обществото е натоварило с отговорността за развитието на библиотеките и тяхното финансиране, често се отнасят с неразбиране към мястото на библиотеките в обществото и задават въпроси за стойността на онова, което вършим, и за нашия принос към развитието на общностите. 

За наша радост хората, които се нуждаят от библиотеките и използват нашите услуги знаят от собствен опит колко сме необходими за всеки един от тях и за нацията като цяло.
 
Библиотеките имат потенциала да променят живота на отделните личности и чрез тях – на обществото. Тази промяна често започва с една книга, с една протегната ръка, с промяна в живота на един човек, за да достигне до новите хоризонти, които библиотеките разкриват пред всички хора. Но както всяка промяна, тя не би могла да бъде осъществена без всеотдайността на хората, които работят в библиотеките.

Скъпи колеги,

Нека любовта към професията продължава да ви вдъхновява във вашите трудни и отговорни делници. Пожелавам на вас и вашите семейства здраве, творчески устрем и професионални успехи.

Честит празник!

Снежана Янева 
Председател на ББИА