МК обяви конкурсна сесия за финансова подкрепа на библиотеките
ББИА
Министерство на културата обяви конкурсна сесия за финансова подкрепа на библиотеките: http://mc.government.bg/contestsc.php?P=163&s=164&c=1312&ctypeid=1.
Право на участие в конкурса за финансова подкрепа имат регионалните библиотеки и общинските библиотеки, създадени с решение на общински съвет като общински културен институт, съгласно чл. 8 от Закона за закрила и развитие на културата.
Проектите се подават в Министерството на културата в едномесечен срок от датата на публикуване на обявата – до 30 юли 2014 г. За допълнителна информация: Министерство на културата, Дирекция „Нематериално културно наследство”, тел.: 02/ 9400 844.   
Колеги, имате възможност чрез проекти по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност” 2014 г. да обновите фондовете на вашите библиотеки!
 
ББИА ви пожелава успех!