Поздравително писмо до министъра на културата
ББИА
 
 
Снежана Янева, председател на УС на ББИА, изпрати поздравително писмо до министъра на културата доц. Мартин Иванов по повод встъпването му в длъжност.

  
 
ДО
ДОЦ. МАРТИН ИВАНОВ 
МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА

УВАЖЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

От името на Българската библиотечно-информационна асоциация, а в нейно лице и от името на цялата библиотечна общност, Ви поздравявам с назначението и изразявам своята благодарност за куража да застанете начело на Министерство на културата във време на политическо противопоставяне и икономически трудности. Оглавяваното от Вас министерство, макар и да разполага с един от най-ограничените бюджети, има изключителната отговорност да поддържа и развива културата в България.

Нека си пожелаем по време на Вашия мандат Министерство на културата да се ръководи от принципа, че библиотеките са разумът и душата на обществото. В тях работят колеги, които тихо и отговорно осигуряват информация и знание за всеки, подкрепят творческия потенциал на отделната личност да създава и потребява културни продукти, да допринася за личния си и обществен просперитет.

Изразявам готовността на Българската библиотечно-информационна асоциация да работи с Министерство на културата за опазване и развитие на писменото културно наследство, за насърчаване на четенето и преодоляване на неграмотността в различните й проявления. Нека заедно утвърдим българските библиотеки като притегателно място за местните общности, които подпомагат информационните, образователните, социалните и културни потребности на българските граждани.

С уважение, 
Снежана Янева 
Председател на УС на ББИА