Магистърски програми на катедра “Библиотекознание, научна информация и културна политика”

SU.jpgПрез учебната 2014/2015 г. Катедра “Библиотекознание, научна информация и културна политика” обявява прием в следните магистърски програми:
1. Библиотечно-информационни науки и културна политика
2. Библиотечно-информационни технологии
3. Управление на електронно съдържание.
Повече информация тук.

Документи за кандидатстване се приемат всеки работен ден в периода от 25 август до 05 септември 2014 г. Мястото за прием е в аудитория 63 А, етаж ІІІ, сграда Ректорат, Южно крило – от 9.00 до 18.00 часа. Телефон за контакт: (02) 9308 491; Повече информация тук.