Габровският периодичен печат в успешен проект на Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“


logo_gabrovo.jpgНа заключителна пресконференция бяха представени резултатите по проект „Разработване и внедряване на информационен онлайн портал „Дигитална библиотека „Габровски периодичен печат“ и отпечатване на справочно-библиографско издание „Габровски периодичен печат 1872 – 2014”, финансиран по програма „Култура“ на Община Габрово. Проектът е подкрепен от Регионален исторически музей – Габрово, Отдел „Държавен архив“ – Габрово към Дирекция „Регионален държавен архив“ – Велико Търново, Държавна агенция „Архиви“, Национален музей на образованието.

Дигиталната библиотека осигурява лесен, бърз и неограничен достъп чрез Интернет на потребителите до библиографска информация и пълнотекстово представяне на вестници, списания, бюлетини, единични и юбилейни листове. Към момента тя включва 50 заглавия дигитализирани издания от местния периодичен печат (около 2500 страници). Създадените ценни информационни ресурси ще бъдат допълвани с нови специални колекции. Предстои дигитализирането на още над 250 заглавия от местния печат след 1944 г.

Създаването на първото по рода си справочно-библиографско издание за местния периодичен печат е в помощ на всички потребители, които се интересуват от миналото на Габрово и включва 354 заглавия, излизали в периода 1872 – 2014 (278 вестници, 26 списания, 12 продължаващи издания и 38 бюлетина). Екипът посвещава изданието на 170-годишнината на българския периодичен печат.