135 години Пловдивска народна библиотека
НБИВ
На 30 октомври 2014 г. се състоя честването на 135-годишнината от създаването на Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив.
Екипът на ББИА изказва своите сърдечни поздравления на колектива на библиотеката! Пожелаваме векове напред ползотворно присъствие в обществения живот на града и цялата страна.
Знаменателното събитие беше тържествено отбелязано с няколко стойностни форуми и стартирането на нови придобивки за гражданите на Пловдив. Повече информация и снимки от събитията.