Сборник с доклади от XXIV национална конференция на ББИА

ББИА Излезе от печат сборникът „Библиотеки в трансформация: проблеми, предизвикателства, нови възможности: Доклади от XXIV национална конференция на ББИА, София, 5 – 6 юни 2014 г.“ Сборникът се разпространява безплатно на авторите на доклади, на библиотеките – колективни членове на ББИА, и на индивидуални членове при поискване. Екземпляри могат да се получат в офиса на Българската библиотечно-информационна асоциация (бул. "Ген. Тотлебен" 28, ет. 4) или да бъдат изпратени по пощата/с куриер за сметка на получателя.