Скръбна вест
С огромна болка казваме сбогом на Динчо Кръстев!

На 5 януари 2015 г. загубихме изключително ерудиран колега и библиотечен лидер, който оставя ярка следа и голяма празнота в нашата професионална среда. Човек със съвременно мислене, с голям интелект, култура и размах, той изграждаше визии и ги осъществяваше с доверие и уважение към екипа, с който работеше. 

Динчо Кръстев създаде сериозни и трайни международни контакти, инициира значими за библиотечния сектор проекти с национално и международно значение.
Неговият принос за модернизирането на библиотечните дейности в България е и в това, че той ги направи съизмерими със световните постижения. Чрез високия си професионализъм и личните си качества той ни приобщи към световната професионална общност.

Сбогом, Динчо!

Опелото ще се състои на 11 януари (неделя), в църквата „Св. София“, от 13.30 ч.