Библиотеките променят живота - видео на Public Libraries 2020

Видеото показва някои от предизвикателствата на 21-ви век и как 65 000 обществени библиотеки в Европа работят всеки ден, за да помагат на хората да отговорят на тези предизвикателства.