Нов Управителен съвет на ББИА
Управителен съвет,
избран на Общо събрание, 1 април 2015 г.

Анета Дончева
Биляна Яврукова
Ваня Грашкина
Галина Савова
Димитър Минев
Елица Лозанова-Белчева
Емилия Милкова
Калина Иванова
Надежда Груева
Снежана Янева - председател
Спаска Тарандова