Регионални кръгли маси през НБС 2015

През Националната библиотечна седмица (11 – 15 май 2015 г.) под надслов „Библиотеките – вдъхновение и учене през целия живот за всички“ ще се проведат следните регионални кръгли маси:

11 май 2015 г. 
Регионална библиотека „Петър Стъпов“ – Търговище „Библиотеките – привлекателни центрове за УЦЖ“ / Фотогалерия
Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ – Варна „Библиотеките и националната стратегия за учене през целия живот 2014 – 2020“ Фотогалерия

12 май 2015 г.
Регионална библиотека „Христо Смирненски“ – Хасково „Библиотеките – привлекателни центрове за УЦЖ“ / Фотогалерия

13 май 2015 г.
Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе „Библиотеките – привлекателни центрове за УЦЖ“ Фотогалерия

14 май 2015 г. 
Регионална Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив „Ролята на библиотеките за насърчаване на четенето в контекста на Национална Стратегия „Учене през целия живот 2014 – 2020” Фотогалерия
Регионална библиотека „Партений Павлович“ – Силистра „Библиотеките – фактор за УЦЖ” Фотогалерия
Регионална библиотека „Емануил Попдимитров“ – Кюстендил „Библиотеките – привлекателни центрове за УЦЖ“ Фотогалерия
Регионална библиотека „Гео Милев“ – Монтана „Учители, библиотекари – създатели на информационно грамотния човек“ Фотогалерия
Регионална библиотека „Христо Ботев“ – Враца „Библиотеките – привлекателни центрове за УЦЖ“ Фотогалерия
Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев“ – Пазарджик „Мястото на библиотеките в Националната стратегия за учене през целия живот 2014 – 2020 г.“ Фотогалерия
Регионална библиотека „Петко Р.  Славейков“ – Велико Търново „Как да развием потенциала на библиотеките като центрове за УЦЖ“ / Фотогалерия
Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“ – Габрово „Библиотеките – привлекателни центрове за УЦЖ“ Фотогалерия
Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев“ – Ловеч  „Как да развием потенциала на библиотеките като центрове за УЦЖ:  Доброволчеството в обществената  библиотека създава предпоставки  за учене чрез действие и развитие на компетентности“ / Фотогалерия