Отстъпка при закупуване на стандарти по повод НБС 2015
По случай Националната библиотечна седмица (от 11 до 15 май 2015 г.) Българският институт за стандартизация (БИС) предоставя възможност на участниците в инициативата, на своите членове, клиенти и партньори да ползват отстъпка от 15% при закупуването на стандарти от областта на дейност на БИС/ТК 16 „Архивна, библиотечна и информационна дейност”.
Отстъпката се отнася за поръчки на обща стойност над 50 лв. без ДДС и важи за стандарти, поръчани в периода от 11 до 25 май 2015 г. и платени до края на месец май 2015 г.
Членовете на БИС получават допълнително отстъпка към полагащата им се такава и могат да се възползват от обща отстъпка от 35%.
Съзнавайки значението на библиотеките като динамичен център за информация, образование и знания и ключовата им роля за развитието на съвременното информационно общество, предлаганата отстъпка е израз на подкрепата на БИС към библиотечната общност като цяло.
Стандартите от областта на БИС/ТК 16 може да намерите на: www.bds-bg.org/bg/standard/index.php?national_committee_id=17