Визия за бъдещето на библиотеките в България
ХXV национална научна конференция
Стара Загора, 4 – 5 юни 2015
БЪЛГАРСКА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННА АСОЦИАЦИЯ

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "ЗАХАРИЙ КНЯЖЕСКИ" СТАРА ЗАГОРА

XXV НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ББИА

ВИЗИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО НА БИБЛИОТЕКИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Стара Загора, 4 – 5 юни 2015

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С подкрепата на:  
   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ФОТОГАЛЕРИЯ

ПОГРАМА

4 ЮНИ

Регионална библиотека „Захарий Княжески“

10.00 – 11.00

Регистрация
 
10.00 – 11.00

Възможност за разглеждане на Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора

11.00 – 11.15
Откриване
 

kkm
Приветствие от г-жа Полина Карастоянова, Председател на Комисията по култура и медии в 43-то Народно събрание на Република България

kon
Приветствие от г-жа Милена Дамянова, Председател на Комисията по образованието и науката в 43-то Народно събрание на Република България

kon
Приветствие от г-н Боил Банов, Зам.-министър на културата

 

 
Приветствие от г-жа Татяна Янакиева, г-жа
Мария Капитанова и г-жа Ани Гергова – Председатели на СБИР/ББИА
 

Сесия І. Стратегии и библиотечни политики

Модератор: Надежда Груева

Конферентна зала, ет. 1

 
11.15 – 11.30

Александър Димчев
СУ „Св. Климент Охридски”

Съществува ли библиотечно-информационна политика в България – опит за поглед върху 25-годишен период. Реквием за библиотеките, или настроение за бъдещето? (.pptx)

     
11.30 – 11.45

Ваня Грашкина
НАЦИД

Лидерството като фактор за успешното развитие на библиотеките в XXI век (.ppt)

     
11.45 – 12.00

Евгения Русинова
УниБИТ

Днес ли подготвяме библиотеките на бъдещето: с кого, как и защо?

     
12.00 – 12.15

Калина Иванова, Иван Александров
РНБ „Петко Р.Славейков“ – В. Търново

Обществената библиотека – „Дневната стая на града“: Концепция за социализиране и адаптиране на неатрактивни терени и идеен проект за нова сграда на Народна библиотека „Петко Р. Славейков“ (.ppt, 55 MB)

     
12.15 – 12.30

Калин Даскалов
СУ „Св. Климент Охридски“

Студентската общност в специалност Библиотечно-информационни науки, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и нейната научна продукция в сферата на библиотечното дело (.ppt)

     
12.30 – 12.45

Анна Попова
ББИА

Новият проект INELI Balkans (.pptx, 13 MB)

     
12.45 – 13.15

Дискусия

 
     
13.15 – 13.35

Презентация на дейността на Книжна борса Колхида

 
     
13.35 – 14.30

Обедна почивка

 

Сесия ІІ. Библиотеките и ученето през целия живот

Модератор: Галина Савова

Обучителен център, ет. 4

14.30 – 14.45

Теодора Стоянова
РБ „Любен Каравелов“ – Русе

Библиотеките и ученето през целия живот. Опит за исторически преглед (.pptx)

     
14.45 – 15.00

Стефка Илиева
НБ „Иван Вазов“ – Пловдив

Проекти на Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив в подкрепа на децата (.pptx, 10 MB)

     
15.00 – 15.15

Красимира Александрова
УниБИТ
Росица Добрева
РБ „Стилиян Чилингиров“ – Шумен

„Learning by doing“ в библиотечната практика за популяризиране на краеведската дейност на библиотеките

     
15.15 – 15.30

Таня Пилева
НБ „Иван Вазов“ – Пловдив

Училищни библиотеки в Регион Пловдив – опит за промяна (.ppt)

     
15.30 – 16.00

Кафе-пауза

 
     
16.00 – 16.15

Жечка Кираджиева, Юлка Николова
РБ „Пенчо Славейков“ – Варна

AQUA NARRABILIS – Словесното разказвателно умение в театър и картини

     
16.15 – 16.30

Ангелина Ставрева
НБ „Иван Вазов“ – Пловдив

Пловдив избира любим съвременен български автор (.pptx)

     
16.30 – 17.00

Дискусия

 
     
Сесия ІІІ. Информационната грамотност и компетентностите в цифровия век
Модератор: Калина Иванова

Конферентна зала, ет. 1

 
14.30 – 14.45

Елица Лозанова-Белчева
СУ „Св. Климент Охридски“

Библиотеките в процеса на изграждане на ключови компетенции (.ppt)

     
14.45 – 15.00

Биляна Яврукова
Централна библиотека
на СУ „Св. Климент Охридски“

Проучване на информационните потребности на преподаватели и докторанти в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (.pptx)

     
15.00 – 15.15

Красимира Александрова
УниБИТ

Интегративни политики за придобиване на ключови компетентности по библиография и библиотекознание в УниБИТ (.ppt, 18 MB)

     
15.15 – 15.30

Радка Калчева, Росица Тодорова
РБ „Пенчо Славейков“ – Варна

Проектът „LoCloud“ – възможности за включване на „малките“ библиотеки (.pptx)

     
15.30 – 16.00

Кафе-пауза

 
     
16.00 – 16.15

Персида Рафаилова
Библиотека на УАСГ

Изграждане на картографска база данни в подкрепа на обучението по информационна грамотност (.pptx, 57 MB)

     
16.15 – 16.30

Елена Павловска
УниБИТ

„Gray literature“ в цифровата ера

     
16.30 – 17.00

Дискусия

 
     

Конферентна зала, ет. 1

17.10 – 17.30
Тошка Борисова
Издателство Elsevier

Социална медия за световната научна общност – проектът Mendeley (.ppt)

     
17.30 – 18.15

Надежда Груева
РБ „Захарий Княжески“ – Стара Загора

Литературна Стара Загора – пример за успешна застъпническа кампания

     
18.30

Коктейл

 

5 ЮНИ

Сесия IV. Технологиите и нови библиотечни услуги в подкрепа на знанието

Модератор: Елица Лозанова-Белчева

Конферентна зала, ет. 1

09.30 – 09.45

Милена Миланова
СУ „Св. Климент Охридски“

Облачните технологии и библиотеките (.pptx, 11 MB)

     
09.45 – 10.00

Юлия Савова
УниБИТ

За добавената стойност на библиотеките и тяхното бъдеще (.pps)

     
10.00 – 10.15

Даниела Канева, Деница Чолакова
РБ „Пенчо Славейков“ – Варна

X-LIBRIS или библиотечната услуга като творчество

     
10.15 – 10.30

Екатерина Полякова
НБ „Иван Вазов“ – Пловдив

Библиотеката на бъдещето или бъдещето в библиотеката

     
10.30 – 10.45

Елисавета Цветкова, Ваня Аврамова
БИЦ на  ХТМУ – София

Дигиталната библиотека на ХТМУ – иновативен подход към читателя в XXI век (.pptx)

     
10.45 – 11.15

Кафе-пауза

 

     

Модератор: Анна Попова

11.15 – 11.30

Ваня Русева
НБУ Библиотека

Виртуално справочно-библиографско бюро

     
11.30 – 11.45

Богдана Сиракова
Библиотека при НЧ „Развитие – 1873“ – Пещера

Насърчаване на четенето от самото начало (.mp4, 547 MB)

     
11.45 – 12.00

Радостина Тодорова, Гергана Мартинова, Светлана Иванова
НБУ Библиотека

Споделянето на знание като професионална компетентност
Проект на библиотеката на Нов български университет (.ppt, 30 MB)

     
12.00 – 12.15

Николай Поппетров
БАН

Дигиталната библиотека: хаотично движение с (не)предвидени резултати

     
12.15 – 12.30

Радостина Тодорова
НБУ Библиотека

Доброволен депозит и изграждане на институционална „Open Access“ култура (.pptx)

     
12.30 – 13.00

Дискусия и закриване

 
     
13.00

Разглеждане на Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора
Посещение на Исторически музей и обиколка с гид на центъра на града

4 юни (четвъртък), 12.00 ч., ет. 4, стая № 415
Среща на Секцията на научните бибилотеки