Среща с председателя на Комисията по образование и наука
ББИА
На 28 май 2015 г. Председателят на Комисията по образование и наука – г-жа Милена Дамянова прие представители на Българската библиотечно-информационна асоциация – Елица Лозанова, Спаска Тарандова – членове на УС на ББИА и Ели Попова – директор на ИБ на ББИА. Срещата беше посветена на бъдещия Закон за предучилищно и училищно образование, държавните образователни стандарти към него и мястото на училищните библиотеки в съвременната нормативна база на средното образование. Следвайки философията на Закона, законодателите предвиждат текстове за училищните библиотеки да намерят място в съответните стандарти, които регламентират отделни компоненти на училищната среда.
Разговорът премина в изключително добронамерена атмосфера на единомислие и проявено желание за сътрудничество в името на ефективни училищни библиотеки. В хода на разговора бяха засегнати въпроси за нуждата от ресурсно, финансово и кадрово осигуряване на библиотечно-информационното обслужване на децата и учениците в помощ на качественото образование.
Милена Дамянова беше отличена със значка „Посланик на библиотеките“ за реален принос във въвеждането на училищните библиотеки в нормативната база на училищното образование.