Календар “Дати и събития 2006”


януари
февруари
март
април
май
юни
юли
август
септември
октомври
ноември
декември

През 2006 г. се навършват:

 

Световни годишнини и десетилетия под егидата на ООН и ЕС


1997 – 2006 г. – Международно десетилетие на борба за премахване на бедността
2001 – 2010 г. – Международно десетилетие за премахване на колониализма
2001 – 2010 г. – Международно десетилетие на борба за съкращаване на мащабите на заболеваемостта от малария в развиващите се страни
2001 – 2010 г. – Международно десетилетие на култура на мира и ненасилието в името на децата на света
2003 – 2012 г. – Международно десетилетие за грамотност: образование за всички
2005 – 2014 г. – Международно десетилетие на образование в интерес на устойчивото развитие на ООН
2005 – 2015 г. – Международно десетилетие за действия “Вода за живот”
2005 – 2015 г. – Международно десетилетие на ромското включване
2006 г. – Международна година на пустините и запустяването на териториите

 

Календарът е изготвен и предоставен от
Народна библиотека “Иван Вазов” - Пловдив
Отдел “Методичен”