Календар “Дати и събития 2005”

януари
февруари
март
2005 г.
април
май
юни
ООН / ЕС
юли
август
септември
октомври
ноември
декември

ЯНУАРИ

<< назад

 

ФЕВРУАРИ

<<назад

 

МАРТ

  <<назад

   

АПРИЛ

<<назад

МАЙ

<<назад

 

ЮНИ

<<назад

  ЮЛИ

  <<назад

 

АВГУСТ

<<назад

 

СЕПТЕМВРИ

<<назад

 

ОКТОМВРИ

<<назад

 

НОEМВРИ

<<назад

 

  ДЕКЕМВРИ  

<<назад

 

През 2005 г. се навършват:

<<назад

 

Световни годишнини и десетилетия под егидата на ООНи ЕС:

     <<назад

 

Календарът е изготвен и предоставен от
Народна библиотека “Иван Вазов” - Пловдив
Отдел “Методичен”