НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “ЧЕТЯЩА БЪЛГАРИЯ”

МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО
23 - 27 април 2007 г.


Споделено ...

Мездра

Здравейте!
Изпращаме Ви снимки от реализираните изяви на читалищната бибилотека - гр. Мездра, по случай седмицата на книгата и авторското право. В читалнята на библиотеката се осъществи Маратон на четене с ученици от ІІа, ІІв, ІVб на ОУ "Хр. Ботев" - гр. Мездра. Библиотеката направи презентация за ползата от четенето на книги и значението им за духовното израстване на човека. През тази седмица първокласниците ще посетят за първи път библиотеката, ще се запознаят с нейните възможности и ще станат нейни читатели.

 

---------------------------------------------

Стара Загора

23 април – международния ден на книгата и авторското право и втория национален маратон на четенето Регионална библиотека „Захарий Княжески” - Стара Загора отбеляза по особен начин. Тъй като в момента се премества в нова сграда започнахме с „маратон на носенето”. „Жива верига” се нареди точно в 10.00 ч. от старата до новата сграда (разстояние над 600 метра) и започна да предава от ръка на ръка книгите. Първият пакет беше с произведения на Шекспир и Сервантес. Участваха над 300 човека, представители на шест старозагорски училища, пенсионери, членове на Тракийското дружество, представители от Община Стара Загора, фирми, адвокатски кантори, колеги от другите културни институти в града, журналисти и разбира се кметът на Стара Загора д-р Евгений Желев и зам.-кметът Илия Златев. След пренасянето на част от 400-хилядния фонд на библиотеката, всички се събраха в голямото централно фоайе на новата сграда. Тук кметът сложи началото на четенето с откъс от книгата на старозагореца Никола Икономов „Между живота и изкуството”. Директорът на библиотеката чете от книгата на Александър Шурбанов „Черната кутия”. Фирмата за захарни изделия „Наслада” направи завършека още по-сладък със своите продукти, дар за участниците.
Събитието беше отразено в централните и местни печатни и електронни медии.

   

---------------------------------------------

Стара Загора

24-часовия Маратон на четенето в Стара Загора в снимки и впечатления можете да видите тук.

---------------------------------------------

Силистра

Участници в Маратона – 4570.
Четци – 1615.
Продължителността - 113 ч.
Чете се на 7 езика - български, руски, френски, английски, немски, турски, румънски.
повече >>

---------------------------------------------

Добрич

Студентите, преподавателите и служителите от Висше училище Международен колеж – Албена се включиха и през тази година в Националния маратон на четенето, посветен на Международния ден на книгата и авторското право. Стартът на кампанията за четене наглас “Наследството на Филип Котлър” бе даден едновременно точно в 9.00 часа на 23 април от помощник-ректора г-жа Клара Димитрова и директора на Библиотечно-информационния комплекс Елена Юрченко. Във фотоколажа са запечатани мигове от четенето на произведения на Котлър на български и на английски език.

---------------------------------------------

с. Скравена, общ. Ботевград

За пръв път тази година на 23 април – Международен ден на книгата, библиотеката при читалище „19-ти февруари”, с. Скравена организира „Маратон на четенето”. И като всяко нещо, което е за пръв път, имаше притеснение дали ще се получи? И то наистина беше маратон - започна в 10.00 часа и завърши в 16.30 ч., като едновременно се четеше на няколко места (в Обединено детско заведение „Детелина”, в Основно училище „Св. св. Кирил и Методий” и в библиотеката). За целия ден в маратона участваха около 230 човека – четци и слушатели. Трудно може да се установи броя на едните и другите, както и броя на прочетените произведения. Възрастта на участниците беше от 3 до 75 години. Маратонът премина под надслов „Четем българска литература”.
Много активно беше участието на учителите и учениците в ОУ. По предварително изработен график ученици от по-горен клас четоха на по-малките, включително и на децата от яслената и двете групи в ОДЗ. Първокласниците за пръв път посетиха библиотеката, запознаха се с нея и станаха нейни читатели, за пръв път използваха и читалнята като слушатели на приказки.
В маратона участваха и ученици, които се обучават в учебните заведения в Общинския център Ботевград, но живеят в селото. Похвално е тяхното желание да участват активно в читалищния живот на Скравена и те го показаха още един път. За отбелязване е участието на ромски деца, които показаха завидни умения по четене.
Трудно могат да се изброят заглавията и авторите, които бяха включени в маратона – български народни приказки, предания и легенди, Ран Босилек, Ангел Каралийчев, Константин Константинов, Асен Босев, Иван Вазов, Елин Пелин, Димчо Дебелянов, Пейо Яворов, Дамян Дамянов, лично творчество на местни автори (и това далеч не са всички).
Във връзка с маратона в библиотеката беше подреден кът „Моята любима книга от български автор”, като идеята беше на него да бъдат поставяни книги, посочени от читателите. Това се прие много добре и всички с готовност даваха своите предложения, като предварително трябва да уточним, че наименованието е условно, тъй като бяха посочвани конкретни заглавия, но и само имена на автори. Интересно беше да се видят на едно място: Ботев, Вазов, Вапцаров, Елин Пелин, Йовков, Димов, Талев и Донка Петрунова, Христо Калчев, както и „Жажда за светлина” на Мария Радонова, „Соната за Петя Дубарова” на Веселин Андреев, „Очите” на Марко Семов. Всъщност като най-предпочитани български автори бяха посочени: Димчо Дебелянов, Пейо Яворов и Дамян Дамянов (посочени от повече от 2-ма души). Детската литература в този кът беше застъпена от Ран Босилек, Ангел Каралийчев, Николай Райнов, като най-интересното тук е, че всички тези предложения бяха направени от възрастни (над 40 год.)
Беше проведена и анкета сред участниците в „Маратона”: Как възприемате инициативата „Маратон на четенето”, в която участваха 33 души. Всички те са отговорили, че инициативата е хубава, а 31 биха се включили отново (1 отговор – не, 1 – не знам). В анкетата интерес представляват предложенията по въпрос 4 „Каква литература да се чете при следваща подобна инициатива”. Почти изравнени са предложенията за българска (от конкретни автори и неизвестни произведения) и за чужда литература (в това число и детска). При следващо провеждане на инициативата могат да се вземат предвид предложенията за четене само на един автор с различни произведения, четене на едно произведение от няколко четци, автори от една епоха, четене и драматизации, включване на биографии на писатели.
Много интересни предложения са направени и по въпрос 5 – инициативи в библиотеката. Те са изключително разнообразни: учебни часове, парад на приказките и литературните герои, тематични вечери, срещи с творци и още много други. От участниците в анкетата по-голямата част са посочили, че са редовни посетители на библиотеката, посещавайки я повече от едни път месечно.
От обобщените резултати от анкетата, както и от цялостното провеждане на „Маратон на четенето”, могат се правят важни изводи за читателските предпочитания и по-нататъшната работа на библиотеката. Те са основа, върху която ще бъде организирано и друго подобно мероприятие, тъй като инициативата беше посрещната с интерес.
В рамките на Седмицата на книгата беше проведен и „Празник на книгата” в ОДЗ. Децата от ІІ група – бъдещите първокласници, пяха песни за книжките и рецитираха стихове за тях. Радостна емоция за деца и зрители предизвика драматизацията на приказката „Сливи за смет”.
Инициативите в с. Скравена, посветени на книгата, освен че предизвикаха интерес, се оказаха и много полезни за всички.

---------------------------------------------

Пловдив

Международният ден на книгата в Народна библиотека "Иван Вазов" в снимки

   
         
   
         
   
         

---------------------------------------------

Плевен

В 10,00 часа на 23 април 2007 г. директорката на Регионална библиотека "Христо Смирненски" г-жа Михова официално откри маратона на четенето в Детския отдел и отдела за изучаване на чужди езици. Тя прочете откъс от книжката „Къщичка под снега” от Емилиян Станев.
През целия ден по предварително утвърден график в читалнята на Детския отдел на библиотеката ученици от Плевенските училища четоха разкази и повести за деца от Емилиян Станев.

В 10,00 часа стартира маратона на четенето в читалнята на отдела за чужди езици. Там ученици от плевенските училища четоха български народни приказки на английски език. Маратонът продължи през целия ден в ГПЧЕ, училище ”Европа” и ОУ ”Йордан Йовков”, където в първите 10 минути от часовете по съответния език се четоха произведения на български автори преведени на английски, немски, испански, френски и руски езици.

В програмата на радио „Плевен” се включиха кмета на града г-н Найден Зеленогорски, зам.-кмета д-р Валентин Матеев и директорът на дирекция ”Култура” г-жа Ралица Веселинова. Те прочетоха откъси от „Малкият принц” и поздравиха читателите на библиотеката. Маратонът продължи с четене на приказката "Житената питка" на български, английски и немски език от Ева Илиева и Йоан Цекова – ученички от Гимназията с преподаване на чужди езици в града.

Във връзка със 100-годишнината от рождението на писателя Емилиян Станев в зала „Гена Димитрова” беше представена мултимедийна презентация на живота и творчеството му, подкрепена с откъси от негови произведения, прочетени от ученици от ГПЧЕ, ДФСГ ”Интелект”, Математическа гимназия, СОУ „Иван Вазов”, ОУ ”Никола Вапцаров” и участници от театралния кръжок на библиотеката.

---------------------------------------------