НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ "ДАРИ КНИГА"
Под патронажа на президента на България Георги Първанов
СБИР подкрепя кампанията


Президентът на България г-н Георги Първанов обяви на 10 май 2006 г. в Народна библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" началото на Националната кампанията "Дари книга".

Кампанията има за цел да прикани гражданите да възродят традицията в семействата за даряване на книги на близки, роднини и приятели, и да призове издатели, бизнесмени, писатели и интелектуалци да помогнат на читалищни, училищни и други библиотеки.

СБИР подкрепя кампанията и съдейства за повече дарения на нови книги за библиотеките. Съюзът предостави на БНТ и на Народната библиотека списък на най-нуждаещите се библиотеки.