Откриване на изложбата "Съвременната българска библиотека"
в Клуба на народния представител в Народното събрание
Присъстваха над 200 библиотечни специалисти от цялата страна, представители на Министерството на образованието и науката, на Министерството на културата и на Министерството на регионалното развитие, на местните власти, на неправителствени организации, на научните среди и др. Изложбата бе открита официално от доц. д-р Камелия Касабова – зам.-председател на Народното събрание. Приветствие към участниците поднесоха проф. Стефан Данаилов – министър на културата
и Джефри Левийн – зам.-посланик на САЩ в София.

Форум-дискусия по проблемите на библиотеките
С участието на г-н Георги Пирински, проф. Андрей Пантев, Искра Михайлова – зам.-министър на регионалното развитие,
д-р К. Мирев – кмет на община Търговище и председател на Асоциацията на кметовете на общини, представители на Асоциация „Българска книга” и на професионалната общност. Дискусията бе ръководена от проф. Боряна Христова, директор на
Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”.

София, 15 май 2006

Изложбата бе открита официално от доц. д-р Камелия Касабова – зам.-председател на Народното събрание
Анета Дончева - зам.-директор на НБКМ запозна присъстващите с изложбата

 

Приветствие към участниците поднесе проф. Стефан Данаилов - министър на културата
 
Наздравица
Колеги и гости