НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕЧНА СЕДМИЦА
15-21 май 2006

Под патронажа на г-н Георги Пирински – председател на 40-то Народно събраниеОрганизатор

Съюзът на библиотечните и информационните работници, Сдружение “Американски опит за библиотеките”, с подкрепата на Държавния департамент на САЩ.

Основна цел на кампанията


Основната цел на кампанията е да привлече вниманието на законодателната, изпълнителната власт и обществеността към библиотеките и възможността те да заемат ключова роля в развитието на информационното общество, в т. ч. и информационната грамотност, в изграждането на икономика на знанието и ученето през целия живот; в процесите на опазване и достъп до културното наследство; в реализацията на проекта за електронно правителство. Библиотеките са най-демократичните институции за достъп до информация за гражданите.

Проблемите на българските библиотеки не са проблеми само на библиотекарите; това са проблеми на обществото. Библиотеките се издържат от българските граждани чрез данъците, които плащат. Данъкоплатецът има право да знае как се разходва тази част от тях, която е предназначена за библиотеките, т.e. за осигуряването на свободен достъп до информация.


Конкретни цели

Време на провеждане

В периода от 11 до 24 май 2006 г.

Организация и дейности на кампанията

Кампанията се организира на национално и местно равнище.

Участват следните видове библиотеки – Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, обществени (регионални, читалищни и общински), университетски, академични, училищни, специални.

На национално равнище се организират

На местно равнище се организират

Университетските библиотеки

Училищните библиотеки

Научни и специални библиотеки

Информационно осигуряване на кампанията

В папката:
- прокламация за българските библиотеки (обща);
- факти и данни за библиотеките;
- Етичен кодекс на библиотекаря;
- дипляна на конкретните библиотеки и на СБИР;
- бележник;
- транспарант;
- значка;
- електронна картичка (плакатът в ел. формат да се разпраща като картичка);
- друго.

Подготовка на кампанията