НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕЧНА СЕДМИЦА
15-21 май 2006

Под патронажа на г-н Георги Пирински – председател на 40-то Народно събрание


Какъв да е девизът на Националната библиотечна седмица 2006? Нека заедно да намерим най-подходящото послание!
Всички предложения, постъпили от колеги от цялата страна, са публикувани тук.

Моля, гласувайте за Вашия избор за девиз на кампанията!

Щракнете тук и изпратете Вашия глас чрез e-mail, като в Subject напишете 1,
ако предпочитате Вариант 1; 2 - ако предпочитате Вариант 2 и т.н.

Събирането на предложенията ще продължи до 10 март (петък)!

Девизите, събрали най-много гласове, са:

Да се срещнем в библиотеката!
Преоткрий библиотеката!
Библиотеката - знание и традиция!
Преоткрийте българските библиотеки!
Знание и информация за всички!
Българските библиотеки – наша обща отговорност!
Библиотеките – с обществена подкрепа в подкрепа на обществото!
Библиотеката - наследство за бъдещето!
Библиотеката – инвестиция за бъдещето!
В библиотеката – за да сте винаги първи!
  ългария
Б иблиотека за всички!
  ъдеще

Девиз на кампанията (предложени варианти)

 

1. Подкрепете българските библиотеки!

2. Преоткрийте българските библиотеки!

3. Преоткрийте своята библиотека!

4. Библиотеката е Вашият свят на знанието!

5. Библиотеката е Вашето бъдеще в света на знанието!

6. Библиотеките променят хората и света!

7. Библиотеките дават шанс на хората!

8. Открийте света на знанието с библиотеката!

9. Да се срещнем в библиотеката! - написано с ръкописни букви, небрежно!

10. Дойдох, прочетох, открих!

11. Чета, знам, мога!

12. Библиотеките - отговор за всички!

13. Променя се, но остава вярна!

14. Библиотеката - знание и традиция!

15. Ние Ви свързваме със света на идеите!

16. Знание и информация за всички!

17. Бъдещето принадлежи на знаещите, а знанието е в библиотеките!

18. Знанието ще спаси света!

19. Изберете вашата библиотека!

20. Вашата библиотеката – незаменим помощник във вашето ежедневие!

21. Библиотеката – вашият най-необходим приятел!

22. Библиотеката ви дава знание, а знаещата личност е можещ човек!

23. Доверете се на библиотеката!

24. Библиотеката – изберете знанието!

25. Променящо се общество - променящи се библиотеки!

26. С модерни библиотеки - достойно в Европа!

27. Модерната библиотека - наша обща отговорност!

28. Това е моята библиотека!

29. Българската библиотека - традиция и съвременност!

30. С българската библиотека - в общ европейски свят!

31.

  ъдеще
Б иблиотека
  ългария

32.

  ългария
Б иблиотека за всички!
  ъдеще

33. Библиотеката - огледало на човешкия дух и знание!

34. С модерна библиотека към Европа!

35. В библиотеката са мъдростта и знанието - Елате и Вие!

36. Да се срещнем в нашата библиотека!

37. Библиотеката - очи към света!

38. Библиотеката - духът на нацията!

39. Библиотеката - селекционер на информацията!

40. От библиотеката вземете огъня на миналото и пламъка на бъдещето!

41. Библиотеката - PR на обществото!

42. Библиотеката - дом за всички!

43. Библиотеката - минало и бъдеще в едно!

44. Българските библиотеки - европейски библиотеки!

45. Библиотеките - част от/в основата на информационното общество!

46. Българските библиотеки - в обществената (националната) перспектива!

47. Върнете се в библиотеката - там е бъдещето!

48. Българската библиотека - средище и партньор!

49. Подкрепям българските библиотеки!

50. Българските библиотеки - в 21-ви век!

51. Библиотеките - необходимост и ценност в обществото на знанието!

52. Библиотеките - в подкрепа на обществото с обществената подкрепа!

53. Библиотеките - обществена грижа и отговорност!

54. Библиотеките – книги, технологии и помощ!

55. Библиотеките - вашият старт!

56. Библиотеките – да посрещнем бъдещето!

57. Библиотеките – в света на информацията!

58. Да подкрепим знанието и информацията! Да подкрепим библиотеките!

59. Да влезем заедно в библиотеките!

60. Библиотеката – печелившата карта!

61. Сега традицията има друг вкус!

62. Библиотеките днес – вижте разликите!

63. Изберете ли библиотеката – избирате успеха!

64. Гласувам “За” библиотеката – Аз също!

65. Библиотеката - наследство за бъдещето!

66. Нашето наследство за утрешния ден!

67. Библиотеката – инвестиция за бъдещето!

68. Библиотеката – най-добрата инвестиция!

69. Библиотеката – енергия за поколенията!

70. Библиотеката – свежият въздух!

71. Чувам гласа им!

72. Библиотеката – приятел и в новия свят!

73. Библиотеките – гориво за бъдещето!

74. В библиотеката – ако обичате да сте винаги първи!

75. Пролетта на българските библиотеки!

76. Аз подкрепям библиотеките!

77. Място за всички поколения!

78. Библиотеките - знание и свобода!

79. Бъдеще = информация + знание!

80. Библиотеката? Гласувам "ЗА"!

------------------------------------------------------

Девизи, подадени след публикуването на предложенията и предоставянето им за гласуване

81. Библиотеката - Вие решавате!

82. Библиотеката - врата към нови хоризонти!

83. Библиотеката - избери своята!

84. Библиотеката - научи повече!

85. Библиотеката - предчувствие за нещо ново и модерно!

86. Преоткрий библиотеката!

87. Свободни библиотеки за свободни хора!

88. Библиотечната карта е най-печеливша!

89. Отключи вратата към успеха!