НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕЧНА СЕДМИЦА
15-21 май 2006

Под патронажа на г-н Георги Пирински – председател на 40-то Народно събрание


И З Л О Ж Б А

в Клуба на народния представител в сградата на Народното събрание

на тема

СЪВРЕМЕННАТА БЪЛГАРСКА БИБЛИОТЕКА

Откриване: 15 май 2006 г.


Уважаеми колеги,

Всички, които искат да бъдат представени на изложбата в Клуба на народния представител в сградата на Народното събрание на тема: Съвременната българска библиотека и искат да участват с материали за подготовката на изложбата, моля да изпращат:

1. Снимков материал с обяснителни текстове и други сканирани материали, записани на CD.
2. Рекламни материали (разделители, дипляни, торбички, химикалки и др. п.).
3. Издания на библиотеката, с които се гордеете.
4. Всичко, което смятате, че е интересно и отговаря на основните теми (които можете да прочетете по-долу).

На адрес:

За Анета Дончева - зам.-директор
Народна библиотека “Св. Св. Кирил и Методий”
бул. “Васил Левски” № 88
1504 София

В срок: до 31 март 2006 г.

Ако има предложения по съдържанието на изложбата, изпращайте ги на:

grashkina@nacid.bg
aneta@nationallibrary.bg
emilia@libvar.bg


Основни теми на изложбата

 

БИБЛИОТЕКАТА – ХРАНИТЕЛ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

 

БИБЛИОТЕКАТА И ДОСТЪПЪТ ДО ИНФОРМАЦИЯ

 

БИБЛИОТЕКАТА – ОБЩЕСТВЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

 

БИБЛИОТЕКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО

 

БИБЛИОТЕКАТА – КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР

 

БИБЛИОТЕКАТА И НАУКАТА

 

БИБЛИОТЕКАТА И ДЕЦАТА

 

БИБЛИОТЕКАТА – РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВСИЧКИ

 

БИБЛИОТЕКАТА И РОДНИЯ КРАЙ

 

БИБЛИОТЕКАТА – ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР

 

БИБЛИОТЕКАТА И ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

 

БИБЛИОТЕКАР-БИБЛИОГРАФ-ИНФОРМАТОР

 

БИБЛИОТЕЧНАТА СГРАДА – ДОМ ЗА ВСИЧКИ