НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕЧНА СЕДМИЦА
15-21 май 2006

Под патронажа на г-н Георги Пирински – председател на 40-то Народно събрание


Работни групи по дейности

 

Координационна група (щаб)
Ваня Грашкина, Снежана Янева, Елена Юрченко, Емилия Милкова, Нели Стоилова
За контакт: grashkina@nacid-bg.net

І. Пакет материали

1. Общи материали

1.1. Прокламация
Ваня Грашкина, Александър Димчев, Елена Юрченко, Александра Дипчикова
За контакт: grashkina@nacid-bg.net

1.2. Обща информация за българските библиотеки
Славка Шопова, Камелия Конева, Диана Велкова

За контакт: slavka_mil@abv.bg

1.3. Етичен кодекс

1.4. Дипляна на СБИР

2. Допълнителни материали - по видове библиотеки

2.1. Народна библиотека
Боряна Христова, Анета Дончева
За контакт: nbkm@nationallibrary.bg

2.2. Обществени библиотеки
Нели Стоилова, Мирослава Кацарова, Димитрина Борисова, Слава Драганова
За контакт: nellibr@mail.bg

2.3. Училищни библиотеки
Виолета Асенова, Златка Иванова, Жаклин Овчарова
За контакт: omnbiv@yahoo.com

2.4. Университетски библиотеки
Иванка Янкова, Таня Тодорова, Антоанета Димитрова
За контакт: public@libsu.uni-sofia.bg

2.5. Академични библиотеки
Динчо Кръстев, Капка Винева
За контакт: periodical@cl.bas.bg


ІІ. Промоционални материали
Снежана Янева, Деница Кръстева, Таня Тодорова, Мариана Узунова
За контакт: public@libsu.uni-sofia.bg

ІІІ. Изложба
Анета Дончева, Емилия Милкова, Кристиана Димчева
За контакт: emilia@libvar.bg

ІV. Мултимедия
Радка Калчева, Галина Дойчева
За контакт: kalcheva@libvar.bg

V. Интернет страница, електронен бюлетин
Надежда Груева, Антоанета Димитрова
За контакт: ngrueva@rodina-bg.org

VІ. Връзки с медиите
Таня Тодорова, Деница Кръстева, Капка Винева
За контакт:
public@libsu.uni-sofia.bg

VІІ. Връзки с Парламента
Ваня Грашкина, Снежана Янева, Капка Винева
За контакт: grashkina@nacid-bg.net