Под патронажа на г-н Георги Пирински – председател на
40-то Народно събрание

С подкрепата на Държавния департамент на САЩ


 

Кампания 2006

Девиз на кампанията

Работни групи по дейности

Изложба "Съвременната българска библиотека"

Ръководство за библиотечния застъпник
(.doc)
Американска библиотечна асоциация

Прев. от англ. ез.

Програма

Постер и лого

Срещи на обществените библиотеки с местната власт
Насоки и примерни материали

Обръщение към медиите (.doc)

Послания на кампанията (.pdf)

Експозе на председателя на УС на СБИР
на дискусията по проблемите на библиотеките
(.doc)

Резултати по дейности и библиотеки (.doc)

Обобщени резултати (.doc)