Националната библиотечна седмица в Централна библиотека на БАН

Във връзка с Националната библиотечна седмица Централна библиотека на БАН обяви “Ден на отворените врати” на 12.05.2006 г.
Мероприятието беше отлично организирано и проведено. Беше подготвена и отпечатана рекламна папка, в която бяха приложени материали за историята, развитието и съвременните постижения на Централната библиотека. Приложени бяха материали за фондовете на библиотеката, за достъпа до съвременни източници на научна информация, за изданията на библиотеката през последните години. Представени бяха и някои интересни специални колекции като сбирката от старопечатни книги и книжната колекция на царската фамилия в академичния библиотечен фонд. Специално място бе отделено на специализираните библиотеки към постоянните научни звена на БАН. Тези материали бяха илюстрирани с изложба на редки и ценни издания, организирана във фоайето на БАН.
Проведена беше демонстрация на подновения сайт на библиотеката. Представена беше и колекцията от славянски ръкописи – първи опити за дигитална библиотека.
Поканени бяха депутати, министри и зам. министри, директори на институтите на БАН, както и цялото ръководство, колеги от библиотеки и институти, читатели.
Деня на отворени врати беше отразен в пресата – във в. "Дума" и в. "Труд".

Централна библиотека на БАН предостави материали и беше включена в изложбата “Съвременната българска библиотека”, организирана от СБИР и открита на 15.05.2006 г. в Клуба на народния представител в Народното събрание.
Директорът на ЦБ взе участие в дискусията с Председателя на Народното събрание г-н Георги Пирински.