НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕЧНА СЕДМИЦА В ДОБРИЧ

На 15 май т.г. в 10 часа във фоайето на библиотека “Дора Габе” тържествено беше открита Националната библиотечна седмица в Добрич.

Директорът на библиотеката – г-жа Пенка Христова произнесе слово “За книгата и библиотеката” и откри експонираната изложба “Ценни издания от фонда на РБ ”Дора Габе”.

 

Връчена бе специална грамота на г-н Венцислав Петков – дарил на библиотеката над 15 000 т. книги, библиотечни стелажи и мебели.

Във връзка със стартиралата кампания “Дари книга” от името на г-жа Д. Николова – Кмет на Община гр. Добрич бяха дарени книги на три училищни библиотеки от града.

 

На 17 май беше проведена среща на директора на библиотека “Дора Габе” и председателя на читалищното настоятелство на НЧ “Йордан Йовков” с кмета на Община град Добрич. Бяха обсъдени въпроси, свързани с мястото на обществените библиотеки като партньори на местната власт, възможността за включване на библиотеките в общинските стратегии, проекти и програми за развитие, идеи за изграждане на регионална библиотечно-информационна мрежа, обогатяване на библиотечните фондове и информационни ресурси, модернизиране на технологиите и материално-техническата база на библиотеките.

От 17 часа на същата дата във видеозалата на библиотеката на творческа среща под надслов “Библиотечен салон” се събраха творци от различни поколения – членове на Сдружението на писателите гр. Добрич, на литературни и журналистически клубове при различни училища, представители на издателски къщи. Всички участници получиха копие на “Меморандум за формиране на национална политика за четене” от 17.04.2006 г.

На 18 май в библиотеката се проведе инициативата “Библиотекар за един ден”, в която се включиха студенти от Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” – Филиал Добрич.

На 19 май беше учредено Регионално дружество на СБИР.

Цялата седмица премина под надслов “Дни на отворените врати”. Обявена бе “Седмица без глоби” за читателите, които са пропуснали да върнат в срок заетите библиотечни документи. Проведена бе анкета за проучване на читателските търсения и библиотечното обслужване.

Седмицата беше закрита със среща с депутата от Добрички избирателен район - г-н Ясен Пенчев.