Регионална библиотека “Никола Фурнаджиев” - Пазарджик

Един акцент от Националната библиотечна седмица

Във връзка с проведените над 20 учебни урока в библиотеката, от различни преподаватели беше изказана благодарност за предоставените условия не само като място, но и като възможност за ползване на материали, на бази данни, на Интернет.
 
Учебен урок по изкуство
Учебен урок по история