Регионална библиотека “Партений Павлович” - Силистра

Акценти от Националната библиотечна седмица в снимки

 
 

В разговор с министъра на културата проф. Стефан Данаилов

 
Откриване на изложбата „Регионална библиотека „Партений Павлович” – традиции и съвременност”
 

Част от изложбата

   
Ден на отворените врати - безплатна регистрация
 
Екскурзии в библиотеката
 
Учредяване на СНЦ „Диоген”
   
Общински съветници разглеждат библиотеката
 
Открита читалня
 
Вечерна библиотека за тийнейджъри
   
Участие в заседанието на
Общинския съвет
 
Среща с Областния управител
Светлана Великова
 
Ден на Партений Павлович - празник с читателите и дарителите на библиотеката
   
„Дуросторум – Дръстър - Силистра” – литературно четене в археологическия комплекс с деца творци
 
Литературно четене в Дом за деца с умствени и физически увреждания
 
„Библиотеката и приятели” - пикник на брега на р. Дунав