Читалищна библиотека “Зора” - Сливен

Акценти от Националната библиотечна седмица в снимки

   

Среща на зам.-министъра на културата
Надежда Захариева с библиотекари и представители на читалищата от Сливенска община

 
Ученици от Хуманитарната гимназия се запознават с информационните източници в библиотеката
 

Общински съветници разглеждат
подбрани материали от
сбирката „Редки и ценни издания”