Първо българско читалище "Еленка и Кирил Д. Аврамови"

Аакценти от Националната библиотечна седмица в снимки