Кампания 2007

За втора поредна година Съюзът на библиотечните и информационните работници организира Национална библиотечна седмица, която ще се проведе от 14 до 18 май и ще включва разнообразни инициативи на библиотеките в цялата страната. Основната цел на кампанията е да привлече вниманието на законодателната, изпълнителната власт и обществеността към библиотеките и техните възможности да играят ключова роля в развитието на информационното общество, в изграждането на икономика на знанието и ученето през целия живот; в опазването и достъпа до културното наследство; в предоставянето на услуги на електронното правителство.

Резултатите от проведената миналата година за първи път Национална библиотечна седмица доказаха категорично необходимостта от подобни лобистки кампании. Ползата от тях е не само за библиотеките, които получиха сериозна подкрепа, но и за гражданското общество у нас.


Водещо събитие на Националната библиотечна седмица тази година ще бъде откриването на изложба за библиотечна архитектура „Визия за библиотеката”. Експонирането й у нас се организира по инициатива и с финансовата подкрепа на Гьоте-институт в София. Експозицията представя новопостроени и санирани сгради на библиотеки от целия свят в 23 фотоплаката, които илюстрират как библиотеките изпълняват функцията да осигуряват информация, но наред с това са и места за общуване, обмен на идеи и културни събития. Откриването на изложбата, което ще се състои в централното фоайе на Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, е на 14 май от 11.00 часа.


Постер и лого

Посланиe на кампанията (.doc) (.pdf)

Програма