ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА БИБЛИОТЕКИ
ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА РЕГИОНАЛНИ ДРУЖЕСТВА НА СБИР
СЕКРЕТАРИ НА ЧИТАЛИЩА

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

За трета поредна година Съюзът на библиотечните и информационните работници организира

НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕЧНА СЕДМИЦА
12 – 16 май 2008

„Библиотеките на дневен ред!”

Кампанията, която традиционно провеждаме през втората седмица на месец май заедно с професионалния ни празник – денят на светите братя Кирил и Методий, ще включва разнообразни инициативи на библиотеките в цялата страна.

Резултатите от проведените Национални библиотечни седмици през 2006 и 2007 година доказаха категорично необходимостта от застъпнически кампании. Ползата от тях е не само за библиотеките, които получиха сериозна обществена и финансова подкрепа, но и за гражданското общество у нас.

Основна цел на кампанията:

Библиотеките да влязат в дневния ред на законодателната и изпълнителната власт със законопроекта за обществените библиотеки! Да бъде популяризиран законопроектът в обществото и да бъдат убедени депутати, представители на изпълнителната и местната власт в необходимостта от спешното приемане на този законопроект.

Конкретни цели на кампанията:

• Да се представят постиженията и съвременните тенденции в развитието на библиотеките, които съчетават достъпа до печатните издания с достъпа до информационните технологии и глобалната мрежа.
• Да се демонстрира приносът на библиотеките и библиотечните специалисти към решаването на проблемите на гражданското общество.
• Законодателната, изпълнителната и местните власти да идентифицират библиотеките като важен партньор в постигането на поставените цели в културното, образователното, научното, икономическото и социалното развитие на страната.
• Да докажем, че при наличието на адекватна нормативна база библиотеките могат да бъдат значително по-ефективни и средствата за тяхната издръжка да се разходват по-рационално.
• Да се представят убедително основните аргументи в полза на библиотечното законодателство пред депутатите от съответните избирателни райони, представителите на местната власт, гражданските сдружения, неправителствените и други организации.
• Да бъдат широко разяснени основните идеи, залегнали в законопроекта за обществените библиотеки (съответно стандартите за университетските, училищните и специалните библиотеки).
• Народните представители, представителите на изпълнителната и местните власти да бъдат убедени да изразят своята подкрепа за законопроекта за обществените библиотеки.

Основни принципи на кампанията:

Какви дейности планираме в СБИР и ви приканваме да планирате във вашите библиотеки и селища:

1. Подготовка на промоционални материали:

- Плакати
- Дипляни
- Книгоразделители
- Стикери
- Фанелки

Всички промоционални материали ще се подготвят от СБИР и ще бъдат разпратени на библиотеките, които ще участват с инициативи в кампанията.

2. Организиране на срещи с депутати от избирателните райони (12 май е подходящ ден), представители на местните власти (кметове, заместник-кметове председатели на общинските съвети и комисии по културата), организации, сдружения и други по места.

3. Публикации в централите и местните медии – преслист и обръщение, които ще подготви СБИР и ще разпространи до библиотеките, за да ги изпратят до редакторите на вестниците, радиата и телевизиите

4. Организиране на:

- Дни на отворените врати
- Дни без глоби
- Безплатно ползване на Интернет, библиотечни услуги и други
- Културни прояви

5. Изпращане на индивидуални писма в подкрепа на законопроекта от библиотекари, граждани и други организации. Текстът на писмата ще бъде подготвен от СБИР и изпратен на колегите в страната.

6. Представяне на законопроекта пред местната власт и местната общност, изпълнителната власт, приятелите и читателите на библиотеките.

До 15 април 2008 г. очакваме да потвърдите желанието на Вашата библиотека да участва с инициативи в Националната библиотечна седмица и да изпратите информация (име, e-mail и пощенски адрес) на координатор на кампанията за вашата библиотека на e-mail: tonyd@tu-sofia.bg.

До 25 април 2008 г. очакваме да изпратите на e-mail: tonyd@tu-sofia.bg:

- Програмата за инициативите, които Вашата библиотека ще организира в Националната библиотечна седмица.
- Информация за необходимите количества промоционални материали, които да ви бъдат изпратени.

Информация за фокусното събитие на седмицата, както и за събирането на писмата за подкрепа, ще бъде изпратена допълнително.

Участвайте в Националната библиотечна седмица!

Заедно ще постигнем повече!


Ваня Грашкина
Председател на СБИР