НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕЧНА СЕДМИЦА
12 - 16 май 2008

 


НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА


12 май,
15.00 - 18.00 ч.
Конферентната зала на хотел “Шипка” - София

ПЪРВА РАБОТНА СРЕЩА на представителите на регионалните библиотеки по проекта “Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки”.
На срещата ще бъдат представени целите и планираните дейности по проекта, ролята и задачите на регионалните библиотеки като ключови участници в събирането и обработката на данните от проучването на обществените библиотеки.

13 май, 9.30 ч.
Американски център към Столична библиотека

Лекция на г-жа Нанси Крънч на тема: „Застъпничеството за библиотеките.”
Нанси Крънч е сред най-изявените библиотечни експерти в САЩ, президент на Американската библиотечна асоциация за периода 2000 – 2001 година. Приоритет в президентската й програма е ролята на библиотеките в демократичните общества.

11.00 ч. Среща на г-жа Нанси Крънч с УС на СБИР.

 


 

ПРОГРАМА
на инициативите по градове

58 БИБЛИОТЕКИ ОТ 42 ГРАДА и 5 СЕЛА СЕ ПРИСЪЕДИНИХА КЪМ КАМПАНИЯТА

 БАЛЧИК 

Библиотека  при НЧ ”Васил Левски”

Библиотека  при НЧ ”П. Хилендарски”   

12 – 16 май 

Организиране на среща с комисията по култура в общината и библиотекарите, за запознаване с програмата на седмицата и обсъждане на инициативи за подобряване работата на библиотеките. 

Публикации в местните медии материали на СБИР. 

Организиране на: 

- Дни без глоби

- Безплатно ползване на Интернет, библиотечни услуги

- Колективни посещения на ученици  в библиотеките и запознаването им с целите на кампанията

- Среща с учителите и библиотекарите от общината, като партньори за изпълнението на поставените цели в образованието.  

Културни прояви: изложби, литературни четения, срещи с творци на словото, свързани с Професионалния празник и Деня на славянската писменост и култура. 

Изпращане на индивидуални писма в подкрепа на законопроекта.

Представяне на законопроекта пред местната власт, приятели и читателите на библиотеките. 

 

 БЛАГОЕВГРАД 

Регионална библиотека 

12 май 

9.00 - 17.30 ч. Ден на отворените врати за гражданите на Благоевград - запознаване с организацията, структурата и дейността на библиотеката. 

13 май 

14.00 ч. Посещение на Дома за деца и юноши и даряване на книги за библиотеката. 

14 май 

14.00 ч. „Аз вече чета в библиотеката” – посещение на ученици от началните класове на Седмо СОУ. 

16 май 

16.00 ч. „Върви, народе възродени!” – Изложба на документи от фондовете на Регионалната библиотека и другите благоевградските библиотеки, тематично свързани с българската просвета и култура и славянската писменост. 

 

 БУРГАС 

Регионална библиотека “П. К. Яворов” 

7 – 9 май 

Проект “Пъзел” на сдружение ОХГ (кръг от млади творци) – 3 дни изкуство в библиотеката – музика, танци, изложби 

12 – 16 май 

“Елате, книги у дома !” – Седмица без глоби

Седмица на отворените врати

Безплатно ползване на Интернет и безплатна регистрация 

12 май 

Ден на библиотечните специалисти от Бургаска област (за 31 – ви път). Гости: Божана Апостолова (изд. “Жанет 45”) и галерия “Сариев” – Пловдив 

 

 БЯЛА СЛАТИНА 

Библиотека при читалище „Развитие - 1892”        

12 май

Ден на отворените врати – читателите могат да се запознаят с работата на библиотекарите и да ползват услугите на библиотеката безплатно 

13 май 

„Библиотекар – мениджър за един ден” - с ученици от СОУ ”Васил Левски” – гр. Бяла Слатина 

„Вече сме читатели на библиотеката” – запознаване на първокласниците от началните училища с библиотеката 

14 май 

„Да четем заедно” – четене на български народни приказки с участието  на деца от началните училища; рисуване на илюстрации по тях; изложба на рисунките 

15 май 

„Да тропнем хорце” – разучаване на български народен танц с деца – читатели в библиотеката и Детски танцов състав към читалище „Развитие” – гр. Бяла Слатина 

„Ние обичаме да четем” – Библиотекари от библиотеката при читалище „Развитие” четат в Дома за стари хора в с. Попица; Дамски клуб „Златина” - гр. Бяла Слатина; Съюзен клуб на жените към СДС – гр. Бяла Слатина; Клуб на пенсионера – гр. Бяла Слатина 

„Библиотеките на дневен ред!” – кръгла маса относно проблемите на библиотеките и Закона за обществените библиотеки, съвместно с зам. кмета  по хуманитарните дейности на Община Бяла Слатина и всички библиотекари на територията на общината 

16 май

„Пейте с нас” – разучаване на детска песен заедно с детска вокална група към читалището и ученици от НУ „Цани Гинчев” – гр. Бяла Слатина 

 

 ВАРНА 

Регионална библиотека "Пенчо Славейков"

23 април - 30 май

Дни без глоби

12 – 16 май
"Библиотеката - достъпна за всички" - презентации и квалификационни срещи с малки читателски аудитории от потребители и партньори от бизнеса, образованието и неправителствени организации, ученици
- извън библиотеката
- на територията на библиотеката
Томбола със стречкарти - "ваучер" - съдържащ абонамент за ползване на библиотеката (читателска карта) или безплатен достъп до интернет, достъп до видеозалата и т.н.
14 май
Ден на отворените врати - запознаване с ресурсите на библиотеката - срещи, разговори, презентации с:
10.00 ч. представители на неправителствени организации
12.00 ч. и Варненска литературна школа
14.00 ч.

17.00 ч. фирми и представители на бизнеса
Гостуване на библиотечни специалисти в сутрешния блок на Телевизия Варна и във вечерния блок на Регионален телевизионен център-Програма “Море”
Разпространение на рекламни листовки за библиотеката с тиража на в-к „Позвънете”

Рекламен клип за библиотеката

15 май
Разговор за обществените библиотеки с представители на медиите

 

Библиотека при Варненски свободен университет 

12 май 

Ден на отворените врати за EBSCO

- раздаване на информационни материали

- демонстрация пред докторанти и преподаватели на различните възможности на базите данни

- демонстрация на най-новите допълнителни услуги 

Библиотека при Икономически университет 

12 май 

Ден на отворените врати за EBSCO 

Библиотека при НЧ “Просвета” 

12 май 

Среща с представители на местната власт с работещите в читалищата от района. 

13 - 14 май 

Час на приказките – представление за учениците от І – ІV клас от трите училища в квартала по график. 

14 май  

На кафе с книга – сбирка в библиотеката на Дамския клуб. 

15 май 

Да нарисувам приказка – илюстриране на откъси от приказки от децата в библиотеката. 

16 май 

Разходка назад във времето  - час по история за VІІ клас - по график. 

Библиотека при Технически университет 

12 - 16 май


Отворени врати за всички желаещи


Демонстрации на базите данни
EBSCO и Springerlink за студенти, докторанти, преподаватели


Безплатно ползване на интернет и библиотечни услуги за външни читатели


Разпространяване на информационни материали

 

 ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Регионална библиотека “П. Р. Славейков”

12 – 16 май

Във всички звена на библиотеката са обособени места, където читателите и всички други граждани могат да пускат своя глас, в подкрепа на Националната кампания “Българските символи“

12 май

11.00 ч. Еднодневен семинар “Обществените библиотеки и предоставянето на информационни ресурси за Европейския съюз”, организиран съвместно с Европейския информационен център – Велико Търново. На семинара ще присъстват  депутати от 4-ти избирателен великотърновски район, зам. кмет на културата, зам. областен управител и общински съветници с които библиотечните специалисти да  разговарят по вълнуващи ги теми както и ще им бъдат предоставени материалите, свързани с дейностите на Националната библиотечна седмица

13 - 20 май

Изложба “Археология и реставрация на културно-историческото ни наследство, съпътствана от прожекция на филм по темата. Проявата се организира съвместно с Алианс Франсез – Велико Търново.

14 май

13.30 ч. Организиране на дебат “За и против стартирането в училище от 6-годишна възраст”. Проявата се организира съвместно с РИ по образование – В. Търново. Участват преподаватели, представители на НПО и родители

17.00 ч. Представяне на новите археологически изследвания на ст. н. с. д-р Хитко Вачев чрез сборника “ Арбанаси – некрополите пред църквите “Рождество Христово и Светите Архангели Михаил и Гавраил”. Творчески портрет на автора от проф. д.и.н. Николай  Овчаров

15 май

17.00 ч. Литературна вечер с писателя Георги Тенев и представяне на новата му книга “Партиен дом”

16 май

Гостуване на целия библиотечен колектив в НБ “Иван Вазов” – Пловдив: Обмяна на опит и споделяне на успешни библиотечни практики

 

 ВРАЦА 

Регионална библиотека „Христо Ботев” 

12 - 16 май 

Дни на отворени врати за всички отдели на библиотеката 

- организирани посещения на ученици от  всички училища в  града   за запознаване с информационните ресурси и  предлаганите услуги;

- дни без глоби - за читатели, пропуснали да върнат в срок заетите библиотечни документи;

- седмица за безплатен читателски абонамент;

- изложба на книги с автографи в Детският отдел;

- реализиране на инициативата „Мултимедийно  представяне на библиотеката и четене на електронна книга”. 

„Стани  библиотекар за един ден” - участие в обслужването на   ученици, желаещи да се запознаят с библиотечната професия. 

„Как да намерим необходимото” - практически занимания на ученици със справочни издания  в читалня „Хуманитарни, точни и приложни науки” 

Организиране на дарителска акция „Подари книга на твоята любима библиотека” - Детски отдел. 

Организиране на анкета с читателите на отдел „Заемна за дома” за ползата от четенето. 

12 май 

Организиране на среща с кмета на община Враца и представители на комисията по култура  с библиотечните специалисти от всички библиотеки в общината  

Откриване на изложба с наградените творби от конкурса „Дух и материя”, посветен на 130 годишнината от рождението на Андрей Николов и награждаване на участниците 

13 май 

Представяне творчеството на Теодора Димова и организиране среща - разговор с нея 

14 май 

Среща с детската писателка Ели Томинска и представяне творчеството и пред децата от ЦДГ „Българче” 

15 май 

Учредяване на клуб „Краезнание” за ученици с изявени интереси към родния край от врачанските училища

16 май

Честване на професионалния празник – пътуване до град Крайова, Румъния и обмяна на опит с библиотеката там – с участието на библиотекари от цялата област. 

 Библиотека при читалище "Развитие - 1869"

12 - 16 май

Дни на отворените врати, през които всички библиотечни услуги ще се извършват безплатно.
12 май
Откриване на библиотечната седмица – Радио Силвър-Фреш и Кабелна телевизия Враца
- 145 г. от честване празника на св. братя Кирил и Методий – витрина.
- Откриване изложба “Природата и ние” с участието на ЕГ “ Й. Екзарх” - Враца, фоайе читалище “Развитие”.
13 май
Изпращане на индивидуални писма в подкрепа на законопроекта за библиотеките от библиотекари, граждани и други организации.
Среща с кмета на Община Враца инж.Тотю Младенов.
Представяне на законопроекта за библиотеките пред местната власт и местната общност, изпълнителната власт.
17.00 ч. Творческа среща с писателката Теодора Димова съвместно с Регионална библиотека „Христо Ботев” Враца

14 – 15 май
Информационни дни - Срещи с редовни читатели и приятели на библиотеката, запознаване със законопроекта за библиотеките; новите информационни технологии и библиотеките; библиотеките – съвременни информационни центрове.

16 май
Ден на библиотекаря – организира се от ръководството на РБ „Христо Ботев” и СБИР - Враца – екскурзия до град Крайова, Румъния.

 

 ГАБРОВО 

Регионална библиотека „Априлов-Палаузов” 

12 – 23 май 

Дни на безплатно ползване на библиотечни документи и услуги /без абонаментни такси/ - за всички категории читатели 

- Заемане на книги и нетрадиционни носители на информация.

- Ползване на фондовете в читалните.

- Свободно ползване на Интернет-достъп.

- Информационни справки и услуги.

- Опрощаване на парични обезщетения за просрочени заемания на библиотечни документи. 

Публикации в местните медии за популяризиране както на дните на „Отворени врати”, така и на необходимостта от приемане на Закон за обществените библиотеки. 

 

 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 

Библиотека при НЧ „Просвета” 

12 – 16 май

Посещение на първите класове на трите основни училища. Четене на приказката "Най-скъпоценният плод" на Ангел Каралийчев от библиотекарите при Детски отдел на библиотеката в класните стаи. Запознаване с библиотеката и детската книга.

Посещение на петите класове и четене на разказа "Серафим" от библиотекарите в класните стаи и провеждане на беседа за книгите и четенето.

Посещение на Дом "Символ на надеждата" за деца с умствени и физически недъзи в гр. Гоце Делчев .Четене на стихове и разкази от деца редовни читатели и поднасяне на подаръци-книжки, моливи, бои и др.

За втора поредна година ще се раздават разделители, на които е отбелязано 2 април - международен ден на детската книга.

Изнасяне на беседа по регионалното радио от главния библиотекар по повод инициативите за националната библиотечна седмица. Поместване на материал в регионалните вестници.

 

 ДИМИТРОВГРАД

Градска библиотека "Пеньо Пенев"

12 май

9.00 ч. Откриване с представление на децата от ЦДГ „Роза” и децата от Дневен център за деца с увреждания.

Ден на отворените врати - станете читател на библиотеката безплатно!
15 май
13.30 ч. „Театър на маса” - представление на ученици от ОУ„ Алеко Константинов”
16 май
17.00 ч. Литературна среща с писателя Велчо Милев.

 

 ДОБРИЧ

Регионална библиотека "Дора Габе"

9 май

Ден на Европа
Изложба "Европейски хоризонти"
Ден на информацията:
Гостуване на европейски информационен център Europe Direct Добрич
Мултимедия "Европа и аз"
Информационен офис на Европейския парламент в България – представяне на уеб страница

10 май

Пътуващ семинар до манастира "Св. Марина" по повод 11 май - Ден на библиотекаря

12 май

Откриване на Националната библиотечна седмицата
Литературно състезание "Аз чета най-добре» с ученици от вторите класове на ОУ "Хр. Ботев", ОУ "Хр. Смирненски" и СОУ "П. Р. Славейков"
Изложба - Редки и ценни издания "Малката, голяма книга" по повод 24 май – Ден на славянската писменост, на българската просвета и култура

29 май

Семинар на тема: "Библиотеката – фактор в изграждане на информационната грамотност". "Европейски информационни мрежи" – лектор Ели Попова - ръководител на Европейския документационен център към НВКМ, за библиотекарите от Добричка област.

 ДРЯНОВО

Библиотека при НЧ “Развитие”

12 – 16 май

      Безплатна регистрация на нови читатели в двата отдела на библиотеката.

12 май

      Ден на отворени врати  

17.00 ч. Организирано посещение в библиотеката на ученици от петите класове на  СОУ “М. Райкович” съвместно с класните ръководители. 

17.30 ч. Среща в читалнята на отдел възрастни с учениците, Кмета на общината и представители на Общинския съвет, където всички да бъдат запознати със съвременните тенденции в развитието на библиотечното дело и с идеите залегнали в законопроекта за обществените библиотеки. 

18.00 ч. Литературна вечер на млади таланти  с поети от града   

19.00 ч. Младежки клуб “Българи” - поетичен рецитал                                      

14 май

Изложба от детски илюстрации - в читалнята на отдел възрастни ще се организира изложба от илюстрации на малките първокласници от града, които получиха книжки в библиотеката за Баба Марта и станаха читатели. 

Премиера на продължението на “Малката полянка” - постановка на малките възпитаници от театралното студио към НЧ ”Развитие” 

15 - 16 май

Дни без глоби

 

 КАВАРНА 

Библиотека при НЧ “Съгласие” 

12 май 

11.00 ч. Откриване на Националната библиотечна седмица 

11.30 ч. Екскурзия в библиотеката – “Един миг наслада” -  първокласници 

14.30 ч. Изложба – рисунки “Книгата - майка на знанието” 

13 май  

10.30 ч. Радиопредаване – “Книгата – прозорец към света” 

16.00 ч. Четене на лично творчество  

14 май 

11.00 ч. Литературно четене - “Дора Габе” – ОУ “Йордан Йовков” 

15.00 ч. Среща – разговор – “Професия библиотекар” 

15 май  

11.00 ч. Литературно четене – “Дора Габе” - СОУ “Стефан Караджа” 

16.30 ч.  “Да се забавляваме заедно” - с участие на самодейци 

16 май  

11.00 ч. Закриване Националната библиотечна седмица – Каварна 2008

 

 КРИВОДОЛ

Библиотека при Читалище "Никола Йонков Вапцаров - 1924" 

12 май

Ден за безплатно ползване на библиотечните услуги 

10.00 ч. Среща с представители на местната власт


13 - 14 май
 

Дни без глоби 

15 май 

Творческа среща с Цветан Илиев - поет и публицист и представяне на книгата "Загадката Осен - родното село на Христо Ботев" 

 

 КЮСТЕНДИЛ 

Регионална библиотека „Ем. Попдимитров”


12 май
 

Тържествено отбелязване на професионалния празник на библиотекаря с библиотечната колегия от цялата област. 

Ден на отворените врати. Ден без глоби. Безплатно ползване на Интернет и библиотечните услуги.  

13 май 

Организиране на заседание на Постоянната комисия по култура към Общинския съвет в библиотеката – „Библиотеката на дневен ред”.  
 
Изпращане на индивидуални писма в подкрепа на законопроекта.
 

 

 ЛОВЕЧ 

Регионална библиотека “Проф. Беню Цонев” 

12 май 

9.00 ч.  Участие на РБ в квалификационна среща на библиотеките в община Троян 

15 май 

10.00 ч. Регионална кръгла маса „Библиотеките на дневен ред” – среща на представители от общинските библиотеки и сродни организации с представители на изпълнителната власт и депутати от Ловешки регион  

16.00 ч. Проф. Анастас Иширков – патриарх на българската география – откриване на изложба посветена на 140 години от рождението на видния ловчалия   

 

 ЛОМ 

Библиотека при НЧ ”Постоянство” 

12 май 

Ден на отворени врати 

13 май 

”Книгата – велика сила” - беседа с ученици от VI- VII кл. 

14 май 

”Кирил и Методий в художествената литература” – учебни часове с ученици от VIII кл. 

15 май 

”Образът на Кирил и Методий в изобразителното изкуство”- учебни часове с ученици от VIII кл. 

16 май 

Среща с писателя Цветан Илиев представен от Матей Шопкин. 

 

 МАДАН 

Градска библиотека „Антон Страшимиров” 

12 май 

14.00 ч. Литературен конкурс за написване на есе: „С какво ме обогатява библиотеката” 

13 май 

„В света на вълшебствата” – Среща с деца от ОДЗ „Елица” – гр. Мадан и начални класове от СОУ „Отец Паисий” – гр. Мадан 

14 май 

Отворени врати – Представяне на нови книги за деца по проект „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”. Ден без такси за деца  до 14-годишна възраст. 

15 май 

14.00 ч. Конкурс за рисунка – Илюстрация по любима книга. Моделиране на любим герой от приказка. 

16 май 

10.00 ч. Предизвикателството да работиш в библиотека – среща със зрелостници от СОУ „Отец Паисий” и ПГ „Васил Димитров” – гр. Мадан 

14.00 ч. Учредяване на клуб „Приятели на библиотеката” Музикално-литературна програма. Литературно четене с участието на групи към библиотеката. 

 

 МЕЗДРА 

Библиотека при НЧ "Просвета" 

12 май 

Радиопредаване по Радио "Мездра" за стартиращата седмица, запознаване слушателите с целите, приканване да ни подкрепят като посетят читалищната библиотека в Мездра и се подпишат на подписката 

12 - 13 май 

Среща на библиотекари от читалищни библиотеки с представители на местната администрация, със съветниците от Комисията по култура към ОбС-Мездра 

12 - 16 май 

Седмица на отворените врати - безплатно записване и безплатно ползване на Интернет 

Събиране на подписи от гражданите в наша подкрепа - в читалищните библотеки по места 

14 май 

Представяне на книгата "Капалици" от Димитър Воденичаров - проява на читалищна библиотека и литературен клуб "Хр.Ботев" - запознаване на гражданите с нашите искания 

15 май 

Посещения на подготвителните групи от ЦДГ в ДО на библиотеката с цел запознаване с библиотеката и четене на приказки - запознаване общността на детските учителки с нашите искания 

 

 МОНТАНА 

Регионална библиотека „Гео Милев” 

12 - 16 май 

Ден на отворените врати - безплатни чит. карти 

Дни без глоби 

12 май 

Среща на Дирекционният съвет с доц. Борислав Великов - депутат от Българска нова демокрация. Среща - разговор и представяне на целите на 3-та национална библиотечна седмица. 

Детски отдел и 9 СОУ – беседа за агресията в училищата – лектор Надя Младенова от Общинска комисия за борба с противообществените прояви. 

13 - 16 май 

Изложба „Не правете така” с повредени, скъсани и надраскани от читателите, библиотечни документи.  

 

 НИКОПОЛ 

Библиотека към НЧ ”Напредък 1871” 

12 – 16 май 

Промоциране на плакати, дипляни, книгоиздатели, стикери, фланелки 

12 май 

16.30 ч. Самостоятелен концерт на Читалищния духов оркестър 

17.00 ч. Общинска изложба от детски за рисунки – “Роден край” 

13 май 

Изложба от репродукции на худ. Иван Мърквичка 

14 май 

8.00 – 20.00 ч. Дни на отворените врати – библиотека и Интернет център 

20.30 ч. Излъчване по местна кабелна телевизия за приноса на библиотеките в решаване проблемите на гражданското общество и агрументиране в полза на библиотечното законодателство 

15 май 

Издаване и разпространяване на читалищен Информационен бюлетин 

Витрина с книги в детски отдел на библиотекта и вътрешно табло за 105 г. от рождението на Никола Фурнаджиев 

16 май 

16.00 ч. Кафе с автограф с поетесата Вера Стефанова и Димитър Василев  с представяне на книгите им “Безсънно небе” и “Територията на духа” 

 

 НОВИ ПАЗАР 

Библиотека при НЧ "Христо Ботев”

Читалищни библиотеки от общината 

12 май 

Ден на библиотекаря и читалищния секретар - среща разговор на библиотекарите от община Нови пазар - читалищни и училищни със заместник кметовете на кметство Нови пазар. 

13 май                                   

Библиотеката център за информираност- запознаване на учениците от VІ-те класове на СОУ ”В. Левски” със справочния апарат на библиотеката при НЧ” Христо Ботев”. УЕБ адреси за учащи се.                       

14 май 

“С приказките на Ангел Каралийчев” – детско утро в НЧ ”Напредък” – с. Войвода

“Прочети и нарисувай картина” - по творби на Дора Габе и Калина Малина - по случай 120 години от рождението на Дора Габе и 110 години от рождението на Калина Малина – НЧ ”Васил Левски” с. Енево

“Приказен свят“ - детско утро -  НЧ ”Отец Паисий” - с. Избул 

15 - 16 май 

“Тайнството на библиотеката” - Дни на отворени врати на библиотеките в общината – читалищни и училищни, дни без такси и глоби, дни за колективни посещения и екскурзии в библиотеките. 

15 май 

“Не правете като тях да не станете за смях” – рецитал по стихове на Асен Босев – по случай 95 от рождението на автора в НЧ ”Иван Вазов” с. Ст. Михайловски и НЧ ”Просвета” - с. Жилино 

Библиотеката център за информираност- запознаване на учениците от ІV-те класове на СОУ ”Хан Исперих” със справочния апарат на библиотеката при НЧ ”Христо Ботев”. УЕБ адреси за учащи се. 

16 май                                        

“Тримата братя и златната ябълка” – драматизация – НЧ ”Назъм Хикмет” гр. Нови пазар 

 

 ПАВЛИКЕНИ

Библиотека при НЧ ”Братство”

12 – 16 май 

Дни на отворени врати:

      - посещение на първокласниците от училищата в града;

      - посещение на  пенсионерски клуб - гр. Павликени. 

Седмица без глоби и такси. 

Безплатно ползване на интернет. 

Изготвяне на витрина с промоционалните материали на СБИР – диплянки, плакати.  

Разпространяване на преслиста и обращението на СБИР в местните медии – кабелна телевизия, радио и вестници.  

Изпращане на индивидуални писма в подкрепа на законопроекта от библиотеката на:

      - председателя на Общинския съвет – И. Чорбаджиева;

      - кмета на община Павликени - инж. Ангел Генов;

      - зам. кмета – инж. В. Иванов. 

Представяне на законопроекта пред настоятелството на НЧ „Братство”, с цел популяризирането му. 

 

 ПАЗАРДЖИК 

Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев” 

12 май 

Среща с медиите

Ден на отворени врати в библиотеката

Откриване на изложба „Рисунки и пирография”

Музикален урок по оперите на Вагнер с ученици от СОУ „Георги Брегов” 

13 май 

Срещи с представители на местната власт 

14 май

Кръгла маса на тема: „Училището и библиотеката – форми на сътрудничество в епохата на ИНТЕРНЕТ” с участието на библиотекари, педагози, психолози и ученици. 

15 май 

Представяне книгата на Гергина Деянова „Песните и обичаите на село Бъта Панагюрско” 

16 май 

Децата от клуб „Рицари на книгата” на гости в библиотеката 

 

 ПЕРНИК 

Регионална библиотека “Светослав Минков”  

12 - 16 май 

Дни на отворените врати 

• Всички отдели и филиала на библиотеката записват нови читатели безплатно

  • Дни без глоби

  • Дни на безплатен достъп до Интернет за всички посетители на библиотеката

  • Дарителска акция  - “Да подарим книги на българите от Босилеград” 

12 май 

Обсъждане проекта на Закона за обществените библиотеки с депутати от Пернишкия регион, представители на Комисията по образование, култура и вероизповедание към ОбС, зам. кмета по образование и култура в Община Перник и общински съветници;

Пресконференция с участието на всички местни медии и кореспонденти на национални медии за региона във връзка със законопроекта за обществените библиотеки и перспективите за развитието на библиотеките; 

13 май 

“Любими автори” – изложба на книги от най-четени автори в отдела за възрастни; 

14 май 

Школата по изобразително изкуство към Двореца на културата гостува с изложба на детски рисунки в РБ “Светослав Минков”; 

15 май 

“Деца четат на деца”. Ученици четат откъси от книги на ученици; 

16 май 

За първи път в библиотеката - гостуват деца от първи клас на СОУ “Д-р Петър Берон” гр. Перник в Детски отдел. 

 

 ПЛЕВЕН 

Библиотека при Професионална гимназия по МХТ 

12 май 

Национална библиотечна седмица 2008 – представяне във фоайето на гимназията и в библиотеката на плакати, дипляни, стикери и фланелки.

Ден на ученическото самоуправление - ученичка от ХІ клас на гимназията ще бъде библиотекар за един ден. 

13 май 

Ден на отворените врати – запознаване с библиотечните фондове и услугите, които библиотеката предлага. Популяризиране дейността на училищната библиотека, с цел привличане на учениците като читатели. 

 

 ПЛОВДИВ 

Народна библиотека "Иван Вазов"
7 - 20 май
“Светите братя Кирил и Методий”. Изложба от литература и илюстративни материали за деца.
7 - 17 май
30 години СОУ “Черноризец Храбър”. Изложба на ученици от училището по повод годишнината.
13 май
18.00 ч. Поетична вечер с Кръг “Квант” и приятели.
14 - 25 май
17.00 ч. “Многоликата Багряна”. Изложба на НЛМ - София по повод 115 години от рождението на поетесата. Слово при откриването: Катя Кузмова-Зографова.
14 май
17.30 ч. Среща с Катя Кузмова-Зографова и нейното литературно творчество. Представя доц. Елена Гетова от ПУ “П. Хилендарски”.

Библиотека при Аграрен университет  

14 май 

Ден на отворените врати за EBSCO 

Библиотека при ЕГ “Иван Вазов” 

12 - 16 май

“Вазов в училищната библиотека” – библиографски преглед, посветен на 50–годишния юбилей на ЕГ “Иван Вазов”.    

“Вазов и ние” –  литературно четене на Вазови творби на английски, немски, френски, испански, италиански и руски език 

 

 обл. ПЛОВДИВ

с. БРАНИ ПОЛЕ, общ. РОДОПИ 

Библиотека при НЧ "Н. Й. Вапцаров" 

12 май 

Среща с ресорен зам. кмет 

14 май 

Ден на отворени врати /библиотекар за един ден ученик от 8 клас на местното училище/ 

15 май 

Ден за безплатно ползване на Интернет 

 

 обл. ПЛОВДИВ

с. БЪТА, общ. ПАНАГЮРИЩЕ 

Библиотека при НЧ "Н. Й. Вапцаров" 

13 май 

"Библиотекар за един ден" - срещи-разговори с децата от Целодневна детска градина "Надежда" и читателите ученици от 1-12 клас.

15 май

"Страните членки на Европейският съюз и техните писатели в областта на детската литература" - адаптации на приказки с децата от Целодневна детска градина "Надежда" и читателите ученици от 1-4 клас.

 

 обл. ПЛОВДИВ 
с. КУРТОВО КОНАРЕ, общ. СТАМБОЛИЙСКИ

Библиотеката при НЧ „Любен Каравелов”

12 – 16 май

”Делото на Светите братя” - изложба на литература.

Читалищната библиотека – настояще и бъдеще и представяне на законопроекта за обществените библиотеки - среща с местния кмет и председателя на комисията по култура при ОС.

Организиране на изложбен кът с най-новата литература в помощ на учебно-образователния процес. 

Запознаване на най-малките ползватели  с библиотеката и професията библиотекар и връчване на грамота „Най-добър млад читател” 

Популяризиране на библиотеката по местната кабелна телевизия.

 

 обл. ПЛОВДИВ 
с. ТРУД, общ. МАРИЦА

Библиотека при НЧ "Светлина"

21 април – 30 май

Изложба от детски рисунки на тема "Моята любима приказка" - от децата от 3 клас от ОУ с. Труд и децата от школата по рисуване при читалището

Изложба на читателски дневници на читатели от 2 до 4 клас

12 - 16 май

Акция "Дари книга на твоята библиотека"

14 май

17.00 ч. Среща с поетесата Гергана Шутева от гр. Пловдив - участват и деца от ДМШ при читалището и Клуб по спортни танци"Мери". Рисунки по стиховете на Г. Шутева нарисува студентката Здравка Димитрова

16 май

17:00ч. Празничен концерт:"В света на книгите и музиката" - участват деца от ДМШ при Читалище "Светлина" /класическа музика/

Театър с деца от клуб "Приятели на библиотеката" с р-л Светла Божилова - "Мимето" от Асен Босев

 

 ПРОВАДИЯ 

Библиотека при НЧ “Алеко Константинов” 

12 – 16 май 

Разпространяване на промоционални материали на СБИР на територията на град Провадия – училища, детски учебни заведения, учреждения 

Публикации в интернет страницата на НЧ “Алеко Константинов”, кабелно радио “Провадия”, кабелна телевизия “АлексТВ” 

Организиране на:

             Дни на отворените врати
             Дни без глоби
             Библиотекар за един ден

             Безплатно ползване на интернет и библиотечни услуги 

Издаване на литературен лист “Пъстроглед”, посветен на Националната библиотечна седмица. 

12 май 

“Библиотеката – съвременен център за четене и информираност” - кръгла маса в Ламбова къща 

 

 РОМАН 

Библиотека при НЧ "Христо Ботев" 

12 май 

Ден на отворените врати 

14 май 

Приказен ден "В света на Шарл Перо" посветен на 380 г. от рождението му.  

15 май 

Безплатно ползване на Интернет и библиотечни услуги.  

16 май 

Общински празник посветен на 100 години от рождението на Дора Габе. Празникът има състезателен характер. Заявки за участие са подали 5 отбора.  

 

 РУСЕ 

Регионална библиотека “Л. Каравелов” 

1 – 31 май 

Месец без глоби 

12 май 

Документална изложба “120 години РБЛК”, със съдействието на Държавния архив. Беэплатно регистриране и безплатни услуги за всички читатели, подаръци /книги, тениски и рекламни материали/ за първите, посетили библиотеката 

13 май 

Демонстрации на база EBSCO и други информационни бази в ОИЦ. Раздаване на рекламни листовки за възможностите на ОИЦ. 

14 май 

Откриване изложба екслибриси от четвъртото издание на Международния конкурс за екслибриси “Русе 2008”. Откриване от зам.  Кмета на гр. Русе в присъствие на други представители на местната и държавна власт, организации, медии. Ще им бъдат връчени индивидуалните писма в подкрепа на законопроекта и други рекламни материали и изяснена целта на кампанията.                                             

15 май 

Официално откриване на платформата за хора с увреждания в присъствието на  деца от специализирани заведения. 

16 май 

Среща с психотерапевтката и авторка на книги Мадлен Алгафари 

 

 САМОКОВ

Общинска библиотека "Паисий Хилендарски"

7 - 8 май

Работна среща на читалищните библиотеки от Софийски окръг

7 май

Откриване на изложба "Книгата през вековете", включваща  старопечатни книги от фонда на Общинската библиотека до книги на електронни носители.  Изложбата ще бъде открита от кмета на Община Самоков Ангел Николов

Лекция от доц. Мария Младенова "Маргарита Димчевска в дискурса на библиотекознанието". М. Димчевска е библиотекар, библиограф, организатор на учил. библиотеки в Б-я. Родена е в Самоков. Организира за 1 път в България седмица на книгата.

12 май

Четене на творби от Д. Цончев

14 май

 "Да четем заедно в Интернет" - разходка из литературните сайтове с ученици

 

 СВИЩОВ 

Библиотека при Първо българско читалище “Еленка и Кирил Д. Аврамови” 

12 - 16 май 

“Върни своята закъсняла книга сега!” - седмица без глоби. 

13 май 

“Тайнството библиотека” - Ден на малкия читател. Запознаване с професията библиотекар, начина на подреждане на книгите и тяхното търсене. 

14 - 15 май 

Дни на отворените врати в библиотеката - представяне в електронен вид на първите издания на читалището: 150 години “Чистописание на българските юноши” и 151 години “Буквар за първоначалните ученици”. 

16 май 

Дни на отворени врати - показване на електронния вид на ръкописи и старопечати от фонда на читалищната библиотека: 255 години “Свищовски дамаскин” и 440 години “Четвероевангелие”. 

Градска библиотека 

12 – 17 май 

Дни на отворените врати – безплатно ползване на интернет във виртуалната интернет читалня на библиотеката. 

Представяне на услугите и информационните ресурси които предоставят отделите на библиотеката на ученици и учители от училищата в града и общината. 

Изложба на издателска къща “Колхида” в залата на отдел “Изкуство” на Градска библиотека. Представя енциклопедии, справочници и книги със съвети за семейството, двора и дома.  

Изложба на издателски къщи “Бриз” и “Орбел”  в Заемна възрастни на Градска библиотека. Представя учебна литература за юноши и детски книжки.

 

 СИЛИСТРА

Регионална библиотека „Партений Павлович”

9 май 

Откриване на Националната библиотечна седмица и пресконференция  

10 – 11 май 

Пътуващ библиотечен семинар „Библиотеки без граници”: Участват библиотеки от Силистра, Кълараш, Стара Загора и Търговище. 

12 май 

Ден за срещи със законодателната, изпълнителната, местната и „четвъртата” власти

Участие на представители от РБ „П. Павлович” в работна среща на Министерство на културата, ПРООН и Съюза на библиотечните и информационни работници по проект „Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки”. Проектът е част от инициативата „Глобални библиотеки”, финансирана от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс”;

Послание до Филиз Хюсменова - депутат от Европейския парламент;

Представяне пред читателите на информационен бюлетин „Библиотечен калейдоскоп” - издание на Регионална библиотека „Партений Павлович”;

Изложби „Съвременната библиотека”, „О писменах” и „Автографи”.   

13 май 

   Ден на отворените врати

·     Празник на читателя - безплатна регистрация;

·     Открита читалня пред библиотеката;

·     Екскурзии в библиотека и филиал.

 

14 май 

   Ден на ученика, мишката и книжката

Литературен празник „На децата с любов!”, посветен на творчеството на Калина Малина, Асен Босев, Марко Марчевски и Дора Габе;
Информационен център представя „Съвременни тенденции в развитието на библиотеките, съчетаващи достъпа до печатните издания, информационните технологии и глобалната мрежа”;
„Разходка в библиотеката” – мултимедийна презентация.

15 май 

    Библиотека и приятели

·     Час по родолюбие;

·     „Енергиен трофей” – отчитане на регионален конкурс;

·     Награждаване на силистренски медалисти от Националния литературен конкурс ”История на омагьосаната книга” - Сливен 2008;

·     Вечерна библиотека за тийнейджъри – разговор с психолог и медицинско лице на актуални теми /любов, секс, наркотици, алкохол/. 

16 май 

   Библиотеката на дневен ред

Библиотекар за един час;
Представяне на Законопроект за обществените библиотеки пред граждани, власти и НПО;
Целодневна видеопрезентация „Възлови постулати на библиотечната стратегия” по Законопроект за обществените библиотеки;
"Библиотеката в моя живот": разговор около кръглата маса с колеги и общественици;
Учредяване на регионално звено СБИР – област Силистра.

 

 обл. СИЛИСТРА 
с. НОВА ЧЕРНА, общ. ТУТРАКАН

Библиотеката при НЧ ”Васил Йорданов”

12 май 

Пътешествие до библиотеката - получаване на първа читателска карта /участници деца от І клас/ и други читатели.

Публикация в местните медии на прест-листа и обръщението. 

13 май 

Изложба на литература на местни, общински и областни писатели. 

14 май 

Среща с представители на Общинската власт - град Тутракан в читалищната библиотека в Нова Черна: Мариан Ганев - председател на Общински съвет, Мирела Станкова - общински съветник и председател на комисията по образование и култура и Светла Змеева - началник отдел ”Образование”. 

15 май 

Клуб „Приятели на книгата” - библиотекар за един ден. 

16 май 

Поздравление до всички читатели и награждаване на участниците-читатели в „Националния маратон на четенето” и „Националната библиотечна седмица” 

 

 СЛИВЕН 

Библиотека “Зора” 

12 – 16 май 

Дни на отворените врати в библиотеката 

Дни без глоби 

Безплатни читателски карти за всички, посетили библиотеката 

Безплатен достъп до Интернет за всички посетители 

12 май 

11.00 ч. Откриване на изложба: “На библиотеката с любов” – подбрани книги с автографи и лични подписи, подарени през целия 152-годишен период от съществуването на библиотечната колекция  

14.00 ч. Среща в библиотеката с представители на Постоянната комисия по култура, образование и вероизповедания на Община Сливен 

16.00 ч. Отбелязване на Деня на библиотекаря заедно с всички читалищни библиотеки от общината 

 

 СМОЛЯН 

Регионална библиотека „Николай Вранчев„ 

9 - 30 май 

Изложба на литература „Българската книга през вековете” 

12 - 16 май

Дни на отворените врати в Регионална библиотека „Н. Вранчев„ – безплатна регистрация за нови читатели 

12 – 14 май

Фотопленер „Баните – малка перла в короната на Родопите” с участие на ученици от СОУ „Христо Ботев„ – Баните

12 май

Премиера на книгата "Рада Казалийска - първата новобългарска учителка в Родопите и първата новобългарска поетеса" на Мария Антонова

15 май 

Лектория “Фотографията в Родопите” - традициите във фотопленерите в България. Погледът на младите хора от Родопите чрез средствата на фотоизкуството. Мултимедийно представяне на творбите на участниците от пленера. Селекция на снимките за участие в представителна юбилейна изложба на СОУ „Хр. Ботев„- Баните 

Премиера на селищната монография „Сивино – моето село” на Владимил Арденски 

„Орфей – Родопееца” – творческа среща с  на  Н. Гигов. Награждаване на отличилите се творби в конкурса обявен от Регионална библиотека за превод на художествен текст на името на Николай Вранчев „Орфей и Евредика или легенда на лирата„ на английски, немски и руски език. 

16 май 

„Европейско кино” – прожекции и изложба на DVD. 

 

 СОФИЯ

Народна библиотека "Св. св. Кирил и Методий"

 

Библиотека при Нов български университет

14 май 

      Ден на отворените врати за EBSCO 

- “Първо потърси в EBSCO” – инициатива насочена към студентите – читатели в НБУ

   - Презентация на базите данни (целодневно);

- WEB 2.0 вече е тук с EBSCO – специализирана презентация за преподаватели;

   - Раздаване на информационни материали;

- Разпространение на електронен информационен бюлетин за академичната общност в НБУ.

Библиотека при Технически университет

12 – 16 май 

     Седмица без глоби – върнете „закъснелите” книги днес! 

13 май  

      Ден на отворените врати за EBSCO 

            P раздаване на информационни материали

            P демонстрация на стратегии за търсене и нови услуги  

16 май  

      Ден на отворените врати за SpringerLink 

10.00 ч. презентация на доц. Елена Павловска 

P раздаване на информационни материали

P демонстрация на стратегии за търсене и услуги   

Столична библиотека 

13 май 

      Ден на отворените врати за EBSCO

Централна научно-техническа библиотека с библиотечно-информационен комплекс по педагогика

12 – 30 май 

Изложба „Новите информационни технологии в библиотеките” - Новите постъпления в библиотеката 

14 май 

Ден на отворените врати за EBSCO

      - Демонстрация на различните възможности на базите данни

      - Отделни демонстрации с малки групи читатели 

15 май

      Ден на отворените врати

o    Безплатна регистрация на читатели

o    Посещения  в библиотеката и библиотечно-информационен комплекс по педагогика

o    Презентация на уеб сайта и демонстрации на собствени и световни бази данни, възможности за информационно осигуряване.

o    Безплатно ползване на Интернет до края на м. май

o    Възможност за работа на незрящи хора с инсталиран софтуер Jaws for Windows и програмния продукт Speech Lab 2.0 .  

16 май 

15.00 ч. Празнична среща на поколенията 

 

 СТАРА ЗАГОРА

Библиотека „Родина”

8 май

Среща с журналистите в Стара Загора за запознаване с целта и програмата на Националната библиотечна седмица.  

9 – 11 май

„Библиотеки без граници” – пътуващ семинар на библиотека „Родина” – Стара Загора, и РБ „Партений Павлович” – Силистра, с маршрут: Ст. Загора – Силистра – Букурещ – Синая – Брашов – Русе. 

12 - 30 май

Дни на отворените врати във всички отдели и филиали на библиотека Родина: 
• Дни без санкции за читатели, пропуснали да върнат в срок заетите библиотечни документи.
 
• Безплатно записване на нови читатели.
 
• Библиотечни екскурзии с ученици и преподаватели от
VІІІ ОУ Самара, ІХ ОУ Веселин Ханчев и І ОУ Георги Бакалов за запознаване с библиотечно-информационните ресурси на Детския отдел и програмите му за деца. 

12 май

Клуб "Приятели на книгата" - Библиотекари за един ден в Детския отдел. 

14 май

Среща с кмета на Стара Загора – проф. Светлин Танчев.

Среща с председателя на Общински съвет Стара Загора – г-н Недялко Недялков. 

15 май, 14.00 ч.

Срещи с общински съветници и с председателите на Постоянната Комисия по култура – г-н Михаил Михайлов, и на Постоянната Комисия по наука и образование –  г-жа Любка Иванова.  

16 май, 10.30 часа

Връчване на грамоти и едногодишни безплатни читателски карти на номинирани седмокласници по случай 24 май. 

23 май, 17.00 часа – Община Стара Загора, централно фоайе

Откриване на фотоизложба „Четяща Стара Загора” с връчване на грамоти за участие в Третия 24-часов Маратон на четенето, проведен на 23-24 април 2008 г. 

 

 ТЕРВЕЛ 

Библиотека при НЧ "Димитър Дончев - Доктора" 

12 - 16 май  

Акция „Библиотекар за един час” с редовните ни читатели. През този час участниците ще се запознаят с библиотечната професия и ще обслужват с наша помощ нашите посетители. 

Събитията ще бъдат отразени в местните медии - вестник „Тервел” и двете кабелни телевизии.  

12 - 15 май  

Празници на буквите и четенето „Ние вече сме грамотни” с първите класове на СОУ „Йордан Йовков”. Организирали сме проявите да протекат като състезание между два отбора с включени игри, свързани с материала, изучаван в буквара. Всеки клас ще чете по една приказка, като всяко дете ще прочита пред съучениците и гостите по един епизод. 

     12 май - І ”г” клас; 13 май - І „в” клас; 14 май - І „б” клас; 15 май - І „а” клас 

16 май  

„В царството на вълшебните книги”. Проявите са замислени като запознаване на децата от подготвителните групи на целодневните детски градини с царството на детските книжки - детския отдел на библиотеката. Техни „домакини” ще бъдат герои от любими детски книжки – Червената шапчица, Пипи и Снежанка. Те ще изненадат децата със занимателни гатанки и игри. 

 

 ТРОЯН 

Библиотека при НЧ "Наука" 

12 май 

9.00 ч. "Библиотечна документация", "Планиране и отчитане на библиотечната дейност", "Краезнанието в селските читалищни библиотеки" - семинар с библиотекарите от селските читалищни библиотеки 

13.00 ч. "Библиотеките на дневен ред!" - среща с представители на законодателната и местната власт за обсъждане проблемите на библиотеките в общината и необходимостта от нормативна база за библиотеките. Представяне на  проектозакона за библиотеките 

14.30 ч.  Празник на библиотекаря 

Обръщение в местните медии - КТ "Спринт", Троянски глас" "Троян 21" – Кампания "Национална библиотечна седмица 2008" 

13 – 15 май 

"Библиотеката за нас" - посещения на ученици за първо посещение и за записване в библиотеката и информационни срещи за получаване на библиотечно-библиографски услуги. 

13 май 

17.00 ч. Кръгла маса с представители на неправителствени организации, културни и образователни институции, граждани - представяне на проектозакона за библиотеките 

14 май 

18.00 ч. Представяне на книгите на издателство "З.  Стоянов" "Балканобългарски титанизъм" от Найден Шейтанов - философ, роден в Троян  и "Ученият срещу политика" от Ерика Лазарова - с участието на Ерика Лазарова и Тодор Коруев 

 

 ТУТРАКАН

 Библиотека при читалище "Н. Й. Вапцаров"
12 – 16 май

Откриване на Дарителска кампания.
Ден на отворени врати.
Ден без глоби и читателски такси.
Безплатно ползване на интернет и библиотечни услуги.

 ХАСКОВО 

Регионална библиотека “Хр. Смирненски” 

12 май 

10.00 ч. Изложба “Ретро усмивки” – по повод 55 г. от основаването на РБ “Хр. Смирненски” 

10.30 ч. “Автоматизирана библиотека” – възможности за локална работа и връзка с други библиотечни бази данни – работен семинар с “PC-TM” ООД – София и читалищни библиотекари от региона 

13 май 

11.00 ч. Приемен ден в библиотеката – среща с представители на изпълнителната и законодателна власт 

17.00 ч. Премиера на книгата “При златната река”. Авторът Иван Митев ще бъде представен от доц. Вл. Янев 

14 май 

10.00 – 14.00 ч. Екскурзии в библиотеката 

16.00 ч. Минералотерапията – среща с писателя Ив. Митев, автор на книгата “При златната река” 

15 май 

Ден без глоби и такси 

16.00 ч. Премиера на хасковската поетеса Т. Янкова 

16 май 

11.00 ч. Среща разговор с Надежда Захариева – заместник-министър в Министерство на културата

 

 ШУМЕН

Регионална библиотека “Стилиян Чилингиров” 

11 май 

Професионален празник на библиотечните и информационни специалисти. Пътуващ семинар и участие в кръгла маса на тема: „Библиотечната професия през 21 век – промени и предизвикателствата”, съвместно с колеги от Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев”, град Разград 

12 май 

Среща – разговор с кметската управа на града за съвременните тенденции в развитието на библиотеките и необходимостта от спешно приемане на законопроект за обществените библиотеки в България. 

17.00 ч. Изложба: „За книгите, библиотеките и хората  в тях” 

18.00 ч. Празнична среща на поколенията – библиотекари от университетски, читалищни, училищни библиотеки 

13 май 

17.30 ч. Творческа среща „Приятели на детската книга и илюстрация” – с ученици от СОУ „Сава Доброплодни” 

14 май  

10.00 ч. Празници на детската книга: Среща с детската писателка Ангелина Жекова

15 – 23 май 

”Година на Русия в България” – изложба на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” 

16 май 

10.00 ч. Среща с писателката Мая Дългъчева 

15.00 ч. Среща с детския писател Златко Енев