С подкрепата на Посолството на САЩ в България


 
Кампания 2008

За трета поредна година Съюзът на библиотечните и информационните работници организира Национална библиотечна седмица, която ще се проведе от 12 до 16 май и ще включва разнообразни инициативи на библиотеките в цялата страната. Резултатите от проведените Национални библиотечни седмици през 2006 и 2007 година доказаха категорично необходимостта от застъпнически кампании. Ползата от тях е не само за библиотеките, които получиха сериозна обществена и финансова подкрепа, но и за гражданското общество у нас.

Основна цел на кампанията е библиотеките да влязат в дневния ред на законодателната и изпълнителната власт със законопроекта за обществените библиотеки. Да бъде популяризиран законопроектът в обществото и да бъдат убедени депутати, представители на изпълнителната и местната власт в необходимостта от спешното приемане на този законопроект.


На 23 април министърът на културата проф. Стефан Данаилов се срещна с г-н Уейн Харпър – заместник-директор на Британски съвет – София, г-жа Цветанка Панова – мениджър проекти в Британския съвет и г-жа Ваня Грашкина – председател на СБИР. На срещата бе представен и връчен на министъра Законопроектът за обществените библиотеки, подготвен в рамките на съвместния проект между Министерството на културата, Британски съвет – София и СБИР „Правна регулация на бибилотеките и библиотечно-информационните дейности в България”.

Проф. Данаилов изрази своята принципна подкрепа за законопроекта. Той защити тезата, залегнала в основата му, че обект на закона могат да бъдат само библиотеките, които са в ресора на Министерството на културата. Министърът обърна внимание, че има и някои спорни текстове. Той подчерта необходимостта от неговото по-широко обсъждане с всички заинтересовани – представителите на читалищните среди, Националното сдружение на общините и други, с цел постигане на пълен консенсус, след което законопроектът ще бъде оповестен. По-нататъшните обсъждания ще се състоят непосредствено след празничните дни.

Първият вариант на законопроекта за обществените библиотеки бе завършен през м. април 2007 година. В рамките на изтеклата година бяха проведени обсъждания в професионалните библиотечни среди, както и с представители на образователните институции, Съюза на народните читалища, Асоциация „Българска книга” и други професионално-творчески организации. На базата на направените предложения и бележки бе подготвен втори, редактиран вариант, който министър Данаилов получи официално.


Кампания 2008

Лого във формат .eps (1,3 MB) и в .pdf

Посланиe на кампанията

Дипляна в .pdf - вътрешна страница (551 K), външна страница (2,1 MB)

Инициатива за обществена подкрепа на ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ БИБЛИОТЕКИ

Програма

Споделено...