СЪЮЗ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ И ИНФОРМАЦИОННИТЕ РАБОТНИЦИ

XVI НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„С модерни библиотеки – достойно в Европа”

8 - 9 юни 2006, София


ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ


Уважаеми колеги,

Организационният комитет на конференцията Ви предоставя сигнална информация за предстоящата Национална конференция на СБИР и се обръща към Вас с покана за участие. Актуалната информация за конференцията може да откривате на интернет страницата на СБИР: www.lib.bg/konferencii.html

За партньори в организирането на XVI Национална конференция на СБИР са поканени:

• Делегацията на ЕК в София
• Министерството на външните работи
• Посолството на Република Австрия в София

За патрон на конференцията е поканена министърът по европейските въпроси г-жа Меглена Кунева.

Участници: представители на научните, университетските, академичните, обществените и училищните библиотеки от цялата страна.
Националната конференция на СБИР ще събере голям брой библиотечни специалисти от цялата страна, гости от чужбина, представители на националните хоризонтални мрежи, експерти в областта на библиотечно-информационните науки (научни работници, преподаватели от СУ, СВУБИТ и др. учебни институции, ангажирани с обучение на специалисти в областта, гости от чужбина, юристи и др.), представители на Делегацията на ЕК в България от Информационния център към Делегацията, представители на МВнР, Дирекция по европейска интеграция, представители на фирми, предлагащи продукти и услуги за библиотеки, и др.

Основни теми:

1. Информационна политика на ЕС

a. Информационна дейност на Делегацията на ЕК в България.
b. Политика на страните от ЕС по отношение на библиотеките.
c. Нормативни и директивни документи на ЕС и СЕ за библиотеките. Тенденции в развитието на библиотечната политика и библиотеките в страните членки на ЕС (Република Австрия).
d. Комуникационната стратегия и нейното развитие в България. МВнР – координатор на националната комуникационна програма.

2. Актуални проблеми на присъединяването за българските библиотеки и библиотечните специалисти

a. Възможности за обменни програми за обучение и специализация; съвместни проекти и сътрудничество между българските библиотеки и библиотеките в страните членки.
b. Българското образование и подготовката на информационни и библиотечни специалисти в областта на ЕС (предвижда се студентско участие).
c. Българските библиотеки в европейските проекти – възможности и реални резултати.

3. Българските библиотеки и информацията за Европа

a. Анализ на състоянието на българските библиотеки като регионални разпространители на информация за Европа.
b. Хоризонтални мрежи за документация и информация за ЕС в България. Възможности за сътрудничество и коопериране на национално и регионално ниво.
c. Добри практики в библиотеките в Европа.
d. Добри практики в българските библиотеки.

Желаещите да участват с доклад по темите на конференцията,
трябва да подготвят резюме
(максимален обем: 1 страница или 300 думи),
което да изпратят най-късно до 1 май 2006 г.
по електронна поща на един от следните адреси:

krasiangelova@yahoo.com
eli_dpopova@yahoo.com

Организационният комитет ще разгледа предложенията и ще уведоми авторите на одобрените доклади до 5 май 2006 г.