СЪЮЗ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ И ИНФОРМАЦИОННИТЕ РАБОТНИЦИ

XVI НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

С МОДЕРНИ БИБЛИОТЕКИ – ДОСТОЙНО В ЕВРОПА

Под патронажа на г-жа Меглена Кунева – министър по европейските въпроси и главен преговарящ с ЕС

С подкрепата на Делегацията на Европейската комисия в София и Министерство на културата

София, 8-9 юни 2006 г., НДК, зала 7


Конференцията се провежда с подкрепата на БУЛСИСТ-БГ ООД
PULSAR Agency


Фотогалерия

ПРОГРАМА

Презентациите са публикувани в .pdf формат

8 ЮНИ

9.00 – 10.00 Регистрация на участниците
10.00 – 10.15 Откриване

I. Сесия: Информационното общество на обединена Европа

Председател: Ели Попова

10.15 - 10.30 Димитър Пехливанов (МВнР)
Комуникационната стратегия за присъединяването на България към Европейския съюз
     
10.30 – 10.45 Ингрид Шикова (ИЦ на ЕС)
     
10.45 – 11.00 Ваня Грашкина (НАЦИД) и Оля Харизанова (СУ)
     
11.00 - 11.15 Дискусия  
     
11.15 – 11.45 КАФЕ ПАУЗА  


II. Сесия: Актуални проблеми на присъединяването към Европа
на българските библиотеки и библиотечните ни специалисти

А: Българското библиотечно образование в контекста на
европейската интеграция на страната

Председател: Антоанета Димитрова

11.45 – 12.00 Татяна Янакиева (СУ)
     
12.00 – 12.15 Добринка Стойкова (СВУБИТ)
     
12.15 – 12.30 Красимира Ангелова (СУ) и
Силвия Станчева (СУ)
     
12.30 – 13.00 ФИРМЕНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ  
  СофтЛиб ООД Електронни каталози на нетрадиционните носители на информация - развитие и проблеми
  СофтЛиб ООД Технически решения, отговарящи на разнообразието и обема на библиотечните ресурси в Интернет
  ЛОГ-Сиберия ЕООД

В Европа с нови технологии за опазване на библиотечния фонд

     
13.00 – 14.00 ОБЕДНА ПОЧИВКА  


Б: Коопериране и информационен обмен между българските и
европейските библиотеки

Председател: Таня Тодорова

14.00 – 14.15 Антоанета Тотоманова (НБКМ)
     
14.15 – 14.30 Емилия Милкова, Радка Калчева,
Емил Демирев (РБ Варна)
Предизвикателствата на Информационното общество и ролята на библиотеките като медиатор при представянето на културното наследство. Участието на РБ Пенчо Славейков в Европейския проект AITMES
     
14.30 - 14.45

Снежина Бъчева
(Институт по океанология, Варна)

     
14.45 – 15.00 Деница Кръстева (НБКМ)
     
15.00 – 15.30 ФИРМЕНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ  
  BULSYST, Пламен Петков
Нови технологии за обслужване на читателите в библиотеките – опит и перспективи
  PC-TM ООД
Програмен продукт “Автоматизирана библиотека” и изграждането на Интернет каталози
     
15.30 – 16.00 КАФЕ ПАУЗА  
     
16.00 -16.15 Ваня Грашкина, Ани Попова
     
16.15 – 16.30 Мария Аргирова-Герасимова (БАН),
Константина Недкова,
Красимира Папазова (СБИР)
     
16.30 – 16.45 Евгения Русинова (СВУБИТ) Няколко прости правила
     
16.45 - 17.00 Николай Поппетров Потребителят задава параметрите
     
17.00 - 17.30 Дискусия  
     
18.30

КОКТЕЙЛ
ресторант “Грамофон”, ул. Будапеща 6 (срещу Гьоте Институт)

 


9 ЮНИ

III. СЕСИЯ: Българските библиотеки и информацията за Европа

Водещият опит на европейските страни и прилагането му в българските библиотеки.
Добри практики на българските библиотеки

I част  :    Председател: Емилия Милкова

9.00 – 9.30 Марта Селяк (Словения)
     
9.30 - 9.45 Анета Дончева (НБКМ)
     
9.45 – 10.00 Александра Дипчикова (НБКМ)
     
10.00 – 10.15 Силвия Филипова (НБКМ)
     
10.15 – 10.30 Таня Дерменджиева (НБКМ) Национална ISBN агенция
     
10.30 – 10.50 Дискусия  
     
10.50 - 11.10 ФИРМЕНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ  
  Elsevier, Андрей Ковачев Информационни ресурси на Elsevier за академичната общност
 


 
11.10 – 11.45 КАФЕ ПАУЗА  
     

I I  част  :      Председател: Капка Винева

     
11.45 - 12.00

Ваня Янкова (СУ) и
Милан Булати (Хумболт университет, Берлин)

     
12.00 – 12.15 Надя Карачоджукова (НБКМ)
     
12.15– 12.30 Галя Иванова (НБКМ) Народната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" и библиотеките на страните от Европейския съюз – партньори при изграждането на колекциите си
     
12.30 – 12.45 Илона Калоянова (НБКМ)
Интегрирането на българските продължаващи издания в международната система ISSN
     
12.45 – 13.00 Таня Тодорова, Румелина Василева,
Василка Котова, Димитър Кътовски (СУ)
     
13.00 – 13.15 Ели Попова (НБКМ)
     
13.15 – 13.30 Стефка Илиева (НБИВ)
     
13.30 – 14.00 Дискусия  
     
14.00 Закриване на конференцията