Национална конференция 2007

СЪЮЗ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ И ИНФОРМАЦИОННИТЕ РАБОТНИЦИ

 

ХVII НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

 

Библиотеките и информационната компетентност

 

7 - 8 юни 2007, София

 


 

Покана за участие

Уважаеми колеги,

Организационният комитет на конференцията Ви предоставя сигнална информация за предстоящата XVII Национална конференция на СБИР и се обръща към Вас с покана за участие. Актуалната информация за конференцията може да откривате на интернет страницата на СБИР: www.lib.bg/konferencii.html

Основни теми:

1.   Мястото на библиотеките в информационното общество. Съвременни тенденции в изграждането на информационната компетентност. Международен опит.

  • Национални стратегии за компютърна и информационна грамотност.
  • Стандарти за придобиване на умения по информационна грамотност.
  • Национални и международни проекти и програми за компютърна и информационна грамотност.

 

2.   Библиотеките - центрове за формиране на информационната компетентност на потребителите. Партньорства в областта на информационната грамотност.

  • Програми за обучение по информационна грамотност.
  • Обучение по информационна грамотност за деца.
  • Обучение по информационна грамотност на други потребителски групи.

 

3.   Библиотечното образование и непрекъснатата професионална квалификация в областта на информационната компетентност.

  • Учебни програми по информационна грамотност.
  • Взаимодействие между библиотечното образование и библиотечната практика.

 

4.   Електронни ресурси по информационна грамотност.

  • Интернет ресурси и програми за информационна грамотност.
  • Библиотечният сайт - платформа за електронни ресурси, услуги и обучение.