СЪЮЗ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ И ИНФОРМАЦИОННИТЕ РАБОТНИЦИ

XVIІ НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Библиотеките и информационната компетентност

7 – 8 юни 2007, София
СУ „Св. Климент Охридски”, Аула


Конференцията се провежда с подкрепата на  
   

Фотогалерия

ПРОГРАМА

7 ЮНИ

9.00 – 10.00 Регистрация на участниците
10.00 – 10.15 Откриване

І. Сесия: Мястото на библиотеките в информационното общество.
Съвременни тенденции в изграждането на информационната компетентност. Международен опит

Председател: Антоанета Димитрова

10.15 - 10.30 Биляна Александрова (АУБ)
     
10.30 – 10.45 Стефка Илиева (НБИВ - Пловдив)
     
10.45 – 11.00 Красимира Ангелова,
Милена Миланова (СУ)
     
11.00 - 11.30 Мария Пжастек-Самокова (ВУ) Бегъл поглед върху дискусии, свързани със стандарти за информационната грамотност в Полша
     
  ФИРМЕНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ  
     
11.30 – 12.00 Винсент Маасен (OVID)
     
12.00 – 12.15 СофтЛиб ООД
     
12.15 – 13.45 ОБЕДНА ПОЧИВКА  


II. Сесия: Библиотеките – центрове за формиране на информационната компетентност на потребителите.
Партньорства в областта на информационната компетентност

Председател: Таня Тодорова

13.45 - 14.00 Елена Лапева,
Тошка Борисова (АУБ)
Ролята на академичната библиотека за формиране на информационната компетентност на студентите - опитът и практиката на библиотеката на АУБ
     
14.00 – 14.15 Радка Калчева (РБ Варна)
   
14.15 – 14.30 Кристиана Димчева (РБ Варна)
   
  ФИРМЕНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ
   
14.30 – 15.00 IEEE
     
15.00 - 15.15 CISCO Ролята на комуникациите в решенията за съвременната библиотека
   
15.15 – 15.45 КАФЕ ПАУЗА
   
15.45 – 16.00 Ангелина Гимишева, Радостина Тодорова (НБУ)
   
16.00 -16.15 Надя Карачоджукова (НБКМ)
   
16.15 – 16.30 Марияна Галчева (199 ОУ, София),
Рени Велкова (НПГПТО, София)
Училищната библиотека - място за формиране, разпространение и утвърждаване на информационната грамотност - подходи, начини и форми
   
16.30 – 16.45 Таня Стойчева (21 ОУ, Пловдив)
   
16.45 – 17.15  Дискусия
   
18.00

КОКТЕЙЛ
Ресторант „Яйцето”, СУ „Св. Кл. Охридски”, ет. 1


8 ЮНИ

ІІІ. Сесия: Правна регулация за библиотеките и библиотечно-информационните дейности в България

Председател: Красимира Ангелова

9.00 – 9.15  Ваня Грашкина
     
9.15 - 9.30  Анета Дончева
     
  ФИРМЕНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ
     
9.30 – 10.00 EBSCO
     
10.00 – 10.30  КАФЕ ПАУЗА  
     
10.30 - 10.45 Александър Димчев, Анета Дончева, Ваня Грашкина Закон за обществените библиотеки – основни положения
     
10.45 – 11.00 Антоанета Тотоманова, Александра Дипчикова Предложения за промени в Закона за задължителното депозиране на печатни и други издания
     
11.00 - 11.15

Мария Аргирова-Герасимова

Стандарт за специалните библиотеки
     
11.15 - 11.30 Иванка Янкова
Стандарт за университетските библиотеки
     
11.30 – 11.45 Жаклин Овчарова Стандарт за училищните библиотеки
     
11.45 – 12.00 Златка Иванова
Предложение за текстове за Наредба за училищните библиотеки
     
12.00 – 12.30 Закриване