СЪЮЗ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ И ИНФОРМАЦИОННИТЕ РАБОТНИЦИ

XVIІІ НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Библиотечната професия през 21 век – промени и предизвикателства

19 - 20 юни 2008, Велико Търново

МЕМОРАНДУМ


Конференцията се провежда с подкрепата на  
 
 
           
 
 
 
             
 
 
   

 


Фотогалерия

ПРОГРАМА

19 юни

12.00 – 13.00 Регистрация на участниците
13.00 – 13.30 Откриване

I. Сесия: Статут на библиотечната професия. Новата роля на библиотеките
в обществото и изискванията към библиотечната професия.
Профил на съвременния библиотекар

Председател: Иван Александров

13.30 – 13.45 Анета Дончева (НБКМ)
Библиотечният персонал в Националната библиотека – гледната точка на един мениджър
     
13.45 – 14.00 Емилия Милкова,
Радка Калчева (РБ Варна)

Неразгаданият шифър на модела "Перфектен библиотекар"
Презентацията заедно с клиповете може да бъде изтеглена от тук (11MB).

     
14.00 – 14.15 Мария Аргирова-Герасимова,
Даниела Атанасова (БАН)
Библиотечно-информационният работник в Българската академия на науките
     
14.15 – 14.30 Мирослава Кацарова (РБ Разград) Библиотечно-информационният специалист не е професия от миналото
     
14.30 – 14.45 Красимира Александрова (РБ Шумен) Успешни практики в РБ „Ст. Чилингиров” – Шумен
     
14.45 – 15.00 Персида Рафаилова (УАСГ) Професия библиотекар – гордост и предразсъдъци
     
15.00 – 15.15 Ганчо Ганчев (НБКМ) Мъжът и библиотеката - интимно
     
  ФИРМЕНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ  
     
15.15 – 15.30 СофтЛиб ООД
     
15.30 – 15.45 РАЙС
     
15.45 – 16.15 КАФЕ ПАУЗА  


II. Сесия: Висшето образование по библиотечно-информационни науки -
състояние и проблеми. Модел на библиотечно образование в България

Председател: Антоанета Димитрова

16.15 – 16.30 Александър Димчев (СУ) Политики при подготовката на библиотечно-информационни специалисти в Република България
     
16.30 – 16.45 Иванка Янкова, Таня Тодорова (СВУБИТ)
   
16.45 – 17.00 Юлия Савова (СВУБИТ) Българското БИО и подготовката на библиотекари
   
17.00 – 17.15 Стефка Чернева (ВТУ) Библиотечното образование - реалност и перспективи
     
  КУЛТУРНА ПРОГРАМА
   
17.15 - 18.00 Среща-представяне "С книгите на Елена Алекова"
     
18.00 - 21.00 "Европейски празник на музиката" - пред паметника "Майка България" пред Общината (организатори - Френски център - София, Алианс Франсез - В.Търново и РНБ "П. Р. Славейков")
   
19.30 КОКТЕЙЛ
Интерхотел Велико Търново - зала "Царевец"


20 ЮНИ

III. Сесия: Продължаващо образование на библиотекари.
Професионална квалификация на библиотекари

Председател: Таня Тодорова

9.00 – 9.15 Красимира Папазова (СБИР),
Ваня Грашкина (НАЦИД)
     
9.15 – 9.30 Стефка Илиева (НБИВ Пловдив) Продължаващо образование за библиотекари и промени на библиотечната професия
     
9.30 – 9.45 Антаоанета Георгиева (РБ Враца) Професионална квалификация на библиотекари
     
9.45 – 10.00 Елена Георгиева (ВТУ) Съвременни аспекти на библиотечната професия
     
  ФИРМЕНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ
     
10.00 – 10.15 EBSCO
     
10.15 – 10.30 РФИД България RFID система за инвентаризация и контрол на книги
rfidbook
     
10.30 – 10.45 CABI (www.cabi.org) CABI – Знание за живот
     
10.45 – 11.00  КАФЕ ПАУЗА  

IV. Сесия: Новите технологии и библиотечната професия

Председател: Калина Иванова

11.00 – 11.15 Александра Дипчикова, Антоанета Тотоманова (НБКМ)
     
11.15 – 11.30 Трендафил Меретев, Анна Попова Програма „Глобални библиотеки - България” – предизвикателства за библиотечната общност
     
11.30 – 11.45 Ваня Илиева, Ивайло Маринов (НБУ) Технологиите, без които не можем в библиотеката на НБУ
     
11.45 – 12.00 Емил Демирев (РБ Варна) Технологии vs библиотекари - реалии и заблуди
     
12.00 – 12.15 Антоанета Димитрова (ТУ София) Възможности за професионална комуникация на библиотекарите в Интернет
     
12.15 – 12.30 Милена Миланова (СУ) Нови правила за каталогизация в дигитална среда
     
12.30 – 13.00 Закриване