Работа с хора с увреждания
в Регионална библиотека "Петко Р. Славейков" - Велико Търново
Репортаж на телевизия PRO.BG