СЪЮЗ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ И
ИНФОРМАЦИОННИТЕ РАБОТНИЦИ
В БЪЛГАРИЯ
За нас
   Устав  
   Управителен съвет
 Структура  
    Дейности

Конгреси
Конференции
Семинари
Национални кампании
Законодателни инициативи
Проекти и програми
Дискусионни групиПубликации

Бюлетини
Сборници
Стандарти
Международни организации
Календар 2009
За нас


ЦПОБ

Организация и управление
Учебни програми
Отчети и отзивиБързи връзки

Български библиотеки
Български интернет каталози
Нормативни актове
Стандарти
Библиотечни организации
Професионални колекции
Open Access
Дигитални колекции
Библиотечно образование
Евроинтеграция
Навигиране и публикуване в интернет
Информационна компетентност


 

Дигитални колекции

 

Проектът BRICKS е иницииран и реализиран от Консорциум на различни културни институции от Централна и Източна Европа и е финансиран по 6. Рамкова програма на ЕС. В момента е отворен за присъединяване на нови участници. Проектът цели интегриране на съществуващите в отделните страни дигитални ресурси - различни дигитални колекции, дигитални библиотеки, музеи и архиви и осигуряване на свободен достъп за всички европейци до изградената единна система "Дигитална европейска памет" (European digital memory systems). Повече информация за идеята, целите и дейностите на инициативата, както и информация за условията за присъединяване на български културни институции към общността, работеща по проекта и ползваща натрупаната дигитална информация, може да намерите на уебсайта на проекта.

D-Lib Magazine е единственото електронно издание, насочено основно към изследването и развитието на дигиталните библиотеки, включително и към новите технологии, приложения, както и свързани с темата социални и икономически публикации. Списанието е месечно и излиза 11 пъти годишно. Пълното съдържание на списанието, както и целият му архив по години, са достъпни безплатно на уебсайта на D-Lib.
Основна цел на списанието е своевременната и ефективна обмяна на информация в професионалната общност на хората, занимаващи се с дигитални библиотеки. За постигане на тази цел, всички статии и публикации са издействани или подбрани на принципа на доброволното предоставяне.
За всякакви въпроси и коментари относно списанието, както и при желание да сътрудничите на D-Lib Magazine, може да изпратите e-mail на editor@dlib.org.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Етичен кодекс на библиотекарите в България

Copyright © 2000 - 2008 СБИР eXTReMe Tracker
София 1000, пл. "Славейков" 4, ст. 609, тел./факс 02 9870734, e-mail: board@lib.bg или lib@fastbg.net