СЪЮЗ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ И
ИНФОРМАЦИОННИТЕ РАБОТНИЦИ
В БЪЛГАРИЯ
За нас
   Устав  
   Управителен съвет
 Структура  
    Дейности

Конгреси
Конференции
Семинари
Национални кампании
Законодателни инициативи
Проекти и програми
Дискусионни групиПубликации

Бюлетини
Сборници
Стандарти
Международни организации
Календар 2009
За нас


ЦПОБ

Организация и управление
Учебни програми
Отчети и отзивиБързи връзки

Български библиотеки
Български интернет каталози
Нормативни актове
Стандарти
Библиотечни организации
Професионални колекции
Open Access
Дигитални колекции
Библиотечно образование
Евроинтеграция
Навигиране и публикуване в интернет
Информационна компетентност


 

Евроинтеграция

 • Сървър “Европа”: Информационен Интернет портал на Европейския съюз.
  http://www.europa.eu.int
 • Български портал за Европа, на български език.
  http://www.europa.bg
 • Портал на Министерството на външните работи на Република България: Информация за хода на присъединяването на Р България към Европейския съюз – обща схема на преговорите, новини, документи, програми и конкурси.
  http://www.evroportal.bg
 • Седма рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности 2007 – 2013.
  http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm
 • Фонд „Научни изследвания” към Министерство на образованието и науката за програмата: нормативна уредба, структура в България, партньорство и др.
  http://www.nsfb.net/?id=632&fname=programs
 • Преглед на политиката в областта на информационните технологии: Сайтът съдържа информация за дейностите в рамките на европейските програми и инициативи, връзки с уебсайтове в тази сфера, новини и архиви.
  http://europa.eu.int/information_society/activities/opensource/index_en.htm
 • Стажове и обучения в Европа: Конкурси за обучения и стажове в Европа, изисквания и крайни срокове.
  http://evropa.dnevnik.bg/browse/?rubrid=308
 • Диалог с гражданите: Сайтът съдържа информация за услуги в помощ на гражданите и предприемачите в ЕС, възможност за диалог с гражданите за права и възможности на вътрешния пазар, за живеенето, работата, обучението в страните от ЕС. Сайтът за диалог с бизнеса съдържа информация, съвети и база данни от множество източници.
  http://www.europa.eu.int/youreurope
 • СОЛВИТ – служба, която помага за разрешаване на трансгранични проблеми, възникнали между граждани или фирми, от една страна, и обществените власти, от друга, при евентуално неправилно прилагане на европейските закони. 

 

Етичен кодекс на библиотекарите в България

 

Copyright © 2000 - 2008 СБИР eXTReMe Tracker
София 1000, пл. "Славейков" 4, ст. 609, тел./факс 02 9870734, e-mail: board@lib.bg или lib@fastbg.net