СЪЮЗ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ И
ИНФОРМАЦИОННИТЕ РАБОТНИЦИ
В БЪЛГАРИЯ
За нас
   Устав  
   Управителен съвет
 Структура  
    Дейности

Конгреси
Конференции
Семинари
Национални кампании
Законодателни инициативи
Проекти и програми
Дискусионни групиПубликации

Бюлетини
Сборници
Стандарти
Международни организации
Календар 2009
За нас


ЦПОБ

Организация и управление
Учебни програми
Отчети и отзивиБързи връзки

Български библиотеки
Български интернет каталози
Нормативни актове
Стандарти
Библиотечни организации
Професионални колекции
Open Access
Дигитални колекции
Библиотечно образование
Евроинтеграция
Навигиране и публикуване в интернет
Информационна компетентност


 

Open Access

 

E-LIS е създаден през 2003 г. като домейн за депозиране на документи по библиотечни и информационни науки и е първият международен е-сървър в тази научна област. E-LIS разчита на доброволния труд на хора с различна квалификация и умения и е некомерсиален. E-LIS има за цел да подкрепя Open Access философията като прави достъпни документи по библиотечни и информационни науки и свързани с тях области.
Достъпът до документите в архива се извършва по два начина:
- чрез прелистване (Browse) по: име на автора/редактора, заглавие на книгата/списанието, ключова дума, държава или година;
- чрез търсене: опростено търсене (Simple search) и комбинирано търсене с допълнителни критерии (Advanced search). Документите, които са депозирани през последната седмица могат да се видят в раздела “Най-нови публикации” (Latest Additions). За всички документи има подробна информация и могат да се свалят пълнотекстово, освен тези, за които е предвиден ограничен достъп.

В архива са предоставени на свободен достъп статии от списания, доклади и презентации от конференции по проблемите на свободния достъп, електронното публикуване, дигиталните архиви и репозиториуми.
Тук
ще намерите кратко представяне на основните идеи на Свободния достъп на български език.

 

 

 

 

 

 

 

 


Етичен кодекс на библиотекарите в България

Copyright © 2000 - 2008 СБИР eXTReMe Tracker
София 1000, пл. "Славейков" 4, ст. 609, тел./факс 02 9870734, e-mail: board@lib.bg или lib@fastbg.net